Zastropovanie úroku vo Fonde na podporu vzdelávania

Ako člen Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport som podal pozmeňujúci návrh k novému zákonu o Fonde na podporu vzdelávania. Týmto zákonom sa zlúčili dva neštátne účelové fondy, Študentský pôžičkový fond a Fond pre začínajúcich pedagógov do jedného, ktorého úlohou bude pokračovať v poslaní zlúčených fondov – poskytovať vysokoškolákom a učiteľom pôžičky.

Zlúčenie však prinieslo dôležitú zmenu v súvislosti s úrokom pôžičky. Kým v minulosti bol úrok pre vysokoškolákov stanovený v zákone na 3 % ročne a pre učiteľov na 4 % ročne, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pod vedením D. Čaploviča (Smer-SD) úrok  naviazalo na to, koľko platí za svoj dlh na trhoch štát.

Keďže dnes platí štát na úrokoch za svoj dlh približne 4 % ročne, študentom sa úrok zvýšil. Upozornil som však, že ak štát bude v budúcnosti hospodáriť zle alebo ak sa situácia na finančných trhoch skomplikuje, tento úrok bude rásť, čo pocítia na svojom úroku práve vysokoškoláci a učitelia.

Pozmeňujúcim návrhom som určil maximálny strop, nad ktorý už úrok rásť nemôže, a to na 4, 5 % ročne. Zabránilo sa tým ďalšiemu zdražovaniu pôžičiek a v rámci zákona o Fonde na podporu vzdelávania to predstavuje ďalší presadený návrh. Už v pripomienkovom konaní boli totiž do nového zákona zapracované tieto návrhy:

  • výberové konanie na riaditeľa fondu,
  • kontrola hospodárenia fondu Najvyšším kontrolným úradom,
  • obmedzenie rizikového a široko formulovaného oprávnenia na podnikanie,
  • vedenie prostriedkov fondu len na účtoch v štátnej pokladnici, nie v rizikových finančných inštitúciách,
  • posilnenie kritéria študijných výsledkov pri zohľadňovaní poskytnutia pôžičky,
  • možnosť predčasného splatenia pôžičky pre učiteľov bez akéhokoľvek poplatku.
Uverejnené v Výsledky práce