Transparentnosť pri predaji hnuteľného majetku štátu

K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve som podal pozmeňujúci návrh, ktorým sa novelizuje zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Vďaka tomuto návrhu bude povinnosťou správcu  majetku štátu vykonať elektronickú aukciu aj v prípade predaja hnuteľného majetku štátu, ktorý je prebytočný, ak jeho hodnota zistená podľa znaleckého posudku bude vyššia ako 10 000 eur. Tým sa vytvorí zákonný mechanizmus pre zabránenie netransparentného nakladania s majetkom štátu.

Takýto hnuteľný majetok sa bude uvádzať v registri, ktorý vedie ministertsvo financií a zverejňuje ho na svojej internetovej stránke. Keďže sa touto zmenou bude do registra prebytočného nehnuteľného majetku štatu zapisovať  aj hnuteľný majetok, upraví sa aj jeho názov.

Stiahnite si:

Uverejnené v Výsledky práce