Slovensko priateľskejším miestom pre cudzincov

Pozmeňujúcim návrhom k návrhu zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzinov som dosiahol, aby sa aj cudzinci, ktorí na Slovensku nemajú prechodný pobyt na účel zamestnania mohli zamestnať za podmienok, ako je tomu v súčasnosti.

Ide o ľudí, ktorí na Slovensku už majú prechodný pobyt, napríklad na účel  štúdia, osobitnej činnosti, výskumu a vývoja alebo kvôli zlúčeniu rodiny, tolerovanému pobytu z dôvodu dočasného útočiska a rešpektovania súkromného a rodinného života. Do tejto skupiny spadajú aj ľudia, ktorí u nás majú prechodný pobyt z dôvodu, že sú obete obchodovania s ľuďmi alebo obete nelegálneho zamestávania.

V neposlednom rade som týmto pozmeňujúcim návrhom zlepšil aj postavenie naších krajanov, zahraničných Slovákov, ktorí na Slovensku majú  prechodný pobyt na iný účel a takto si môžu nájsť prácu oveľa jednoduchšie. Voči našim krajanom je to ďalší z ústretových krokov, ktoré som presadil – prvým som zabezpečil, aby zahraniční Slováci študujúci na škole v Slovenskej republike, ktorí nie sú poistení v inom členskom štáte EÚ mohli byť verejne zdravotne poistení ako poistenci štátu.

Tento môj pozmeňujúci návrh v žiadnom prípade nediskriminuje občanov Slovenskej republiky, ale pomáha zmeniť život k lepšiemu tým ľuďom, ktorí u nás už majú prechodný pobyt a spoločne s nami všetkými sa podieľajú na rozvoji nášho Slovenska.

Pozmeňujúci návrh si môžete pozrieť tu:

Uverejnené v Výsledky práce