Predlžovanie zmlúv vysokoškolským učiteľom

Vysokoškolským učiteľom hrozila sociálna neistota, pretože pôvodne mali na podnet Európskej komisie prísť o možnosť predĺženia zmluvy na dobu určitú viackrát po sebe. Doteraz mali pri predlžovaní zmlúv na dobu určitú vysoké školy výnimku – mohli zamestnať napríklad asistenta na 5 rokov a zmluvu mu predĺžiť ešte raz. Zmeniť to mala novela Zákonníka práce, no proti tomu boli rektori vysokých škôl a vedci.

Predseda SAV J. Pastorek vysvetlil prečo: “Pre nás je extrémne dôležité to, aby my sme mali termínované zmluvy, pretože množstvo projektov má mzdové prostriedky viazané len na obdobie daného projektu.

Problém som navrhol vyriešiť pozmeňujúcim návrhom, ktorý som presadil na Výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Podľa neho sa zachová stav, pri ktorom si vysokoškolskí učitelia musia obhájiť svoje miesto každých 5 rokov, a to v novom konkurze, až kým sa nestanú opakovane profesormi. Potom budú mať istotu definitívy.

Táto výnimka umožňuje natiahnuť takéto zmluvy vysokoškolských učiteľov a tvorivých zamestnancov vedy, výskumu a vývoja na viac rokov ako sú tri a prípadné opakovania bude možné robiť bez akýchkoľvek obmedzení.

Zmluva sa však učiteľom a vedcom nepredĺži automaticky. Rektori chcú, aby dôvody na predĺženie boli napísané v novele vysokoškolského zákona. Minister školstva, vedy, výskumu a šport SR E. Jurzyca sa vyjadril, že ak to bude legislatívne možné, upraví týmto smerom vysokoškolský zákon.

Paragrafové znenie návrhu je zvýraznené žltou farbou vo výpise zo zápisnice z 15. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a môžete si ho stiahnuť tu - Zapis 15. schodza VVMaS

Uverejnené v Výsledky práce