Povinné zverejňovanie voľných miest pedagogických zamestnancov

Pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o pedagogických zamestnancoch sa mi podarilo dosiahnuť, že školy budú musieť zverejniť voľné pozície na svojej internetovej stránke, takisto na webe obce alebo VÚC a zaslať ju aj krajskému školskému úradu, aby to zverejnil na svojej stránke. Takáto povinnosť škôl nič nestojí a môže pomôcť k tomu, aby pri uchádzaní o voľné miesta existovala aspoň základná rovnosť.

Pozmeňujúci návrh je vyvrcholením snahy o zlepšenie situácie pri prijímaní pedagogických pracovníkov do zamestnania, na ktorej začiatku bol prípad Viery Samkovej, ktorá má magisterský titul z Prešovskej univerzity so špecializáciou dejepis a pedagogika, no so svojim vzdelaním si prácu nenašla. Práve naopak, iní uchádzači, ktorí mali nižšiu kvalifikáciu ako ona, uspeli. Podrobnosti o poslaneckom prieskume k tejto problematike si môžete prečítať tu.

Pri riešení problematiky sme chceli počuť aj hlas z praxe. Preto sme v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v pondelok 26. septembra 2011 zorganizovali stretnutie k prijímaniu pedagogických pracovníkov do zamestnania.  Celkovo sme umožnili participovať na stretnutí učiteľovi informatiky, riaditeľovi gymnázia, pedagogickému zamestnancovi, učiteľovi ZŠ s druhou atestáciou, zástupcovi riaditeľa ZŠ, učiteľovi matematiky na strednej škole, učiteľke matematiky a chémie na gymnáziu, riaditeľovi strednej priemyselnej školy a dvom učiteľom na základnej škole, podľa pohlavia 4 mužom a 6 ženám, podľa bydliska pedagógom z okresov Prievidza, Martin, Košice, Prešov, Kežmarok či pedagógom z Bratislavy.

Okrem hlavného opatrenia, ktoré novela zákona prináša (zvýšenie platov učiteľov v priemere o 5,7 percenta) je povinnosť zamestnávateľov zverejňovať minimálne na internete voľné pracovné miesta pedagogických zamestnancov spolu s príslušnými náležitosťami ďalším krokom, ktorý pomáha zlepšiť život pedagógov na Slovensku k lepšiemu.

Stiahnite si aj paragrafové znenie pozmeňujúceho návrhu:

Uverejnené v Výsledky práce