Posilnenie práv a informovanosti hypotekárnych dlžníkov

dva-a-dva

Po rokovaní s predstaviteľmi Ministerstva financií Slovenskej republiky sme dospeli k dohode v súvislosti s novelou zákona o bankách, ktorú som predložil do legislatívneho procesu. Jej cieľom je podporiť prava a informovanosť hypotekárnych dlžníkov.

Novela zákona bola na júnovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky posunutá do druhého čítania a jej záverečné schvaľovanie bude prebiehať na júlovej schôdzi.

Po rokovaniach s ministerstvom sme dospeli k dohode, že:

1. všetky opatrenia sa budú týkať všetkých úverov zabezpečených nehnuteľnosťou, teda nielen hypoték, ale aj úverov na bývanie,

2. banky budú musieť umožniť splatiť dlžníkom bez pokuty a poplatkov nielen celý hypotekárny úver, ale aj časťhypotekárneho úveru (pri refixácii),

3. banky budú musieť dať klientom NAOZAJ k dispozícii 2 mesiace na rozhodnutie o tom, či chcú splatiť časť alebo celý úver a preniesť si ho do inej banky (nebudú teda môcť skracovať toto obdobie o “lehoty” na spracovanie žiadosti a podobne),

4. banky budú musieť dať informácie o právach klienta podľa tohto zákona do všeobecných obchodných podmienok, aby o nich klienti vedeli,

5. banky budú musieť informovať klienta o týchto právach a možnosti ich využiť bez pokuty a poplatku aj v oznámení, ktoré mu zasielajú 2 mesiace pred refixáciou sadzby.

Uverejnené v Výsledky práce