Lacnejšie pôžičky pre študentov a učiteľov

Ak ste študentom alebo učiteľom a máte pôžičku z bývalého Študentského pôžičkového fondu alebo Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov, alebo o ňu plánujete v budúcnosti požiadať, nasledovné informácie Vám môžu pomôcť poznať svoje práva a ušetriť peniaze. Začiatkom roka totiž došlo k zlúčeniu týchto pôžičkových fondov do jedného fondu s názvom Fond na podporu vzdelávania. Presadili sme, že od 10. júna 2013 bude mať fond zakázané pýtať od svojich klientov poplatok za vedenie pôžičkového účtu.

Na aké účty sa zákaz vzťahuje?

Zákaz sa vzťahuje na poplatok za správu pôžičky alebo správu účtu, na ktorom je pôžička vedená. Tento účet zriadil Fond na podporu vzdelávania po tom, čo študentovi alebo učiteľovi poskytol pôžičku, a slúži na to, aby mu študenti a učitelia ako jeho dlžníci na tento účet posielali svoje splátky. Spomína sa aj v zmluve o poskytnutí pôžičky (napríklad článok II. Podmienky vyplácania pôžičky, ods. 7).

Na čo sa zákaz nevzťahuje?

Zákaz sa nevzťahuje na poplatok za výpis z účtu a s ním súvisiace poštovné.

Platí zákaz aj na zmluvy o pôžičke uzatvorené pred schválením zákona?

Áno, zákaz bude platiť aj na už existujúce zmluvy o poskytnutí pôžičky. Ak ste si napríklad zobrali pôžičku 10. júna 2008, poplatok budete platiť už len do 9. júna 2013. Ak s ním po tomto dátume nebudete súhlasiť, tak ho už nebudete uhrádzať.

Koho sa dotkne zákaz vyberania poplatku?

Každý mesiac ušetria na poplatku tí klienti fondu, ktorí sú študenti s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, Slovákmi žijúcimi v zahraničí, občanmi EÚ s právom na trvalý pobyt, ako aj tí, ktorí sú rodinnými príslušníkmi týchto občanov. Na poplatku ušetria aj iní klienti fondu, a to pedagógovia, odborní zamestnanci a doktorandi v dennej forme štúdia.

Koľko študentov a učiteľov platilo poplatok doteraz?

V roku 2012 platilo tento poplatok až 17 026 študentov alebo bývalých študentov, právny predchodca fondu na ňom vybral až 146 945 eur. V tom istom roku platilo poplatok aj 2 128 učiteľov – tí na ňom zaplatili 14 123, 28 eur. Študenti a učitelia tak spolu ušetria 161 068, 28 eur (takmer 5 miliónov bývalých korún).

Musím si ako klient fondu podať žiadosť o zrušenie poplatku?

Nie – Fond na podporu vzdelávania má zakázané vyberať poplatok zo zákona, študenti a učitelia mu tak nemusia posielať žiadne dodatočné žiadosti. Ak by Vám vo fonde povedali, že k poplatku pribalia dodatočnú osobitnú službu, nemôžu tak urobiť bez Vášho dovolenia, ale musia získať Váš písomný súhlas.

Môžu odo mňa žiadať poplatok za zrušenie pôžičkového účtu?

Nie. Zákaz sa vzťahuje nielen na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo akúkoľvek inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu pôžičky alebo pôžičkového účtu, ale aj na zrušenie účtu, na ktorom je pôžička vedená.

Môžem vymáhať už uhradené poplatky?

Áno. Môžete sa domáhať vrátenia poplatkov za posledné tri roky, pri starších poplatkoch môže byť vznesená námietka premlčania. Prvým krokom je zaslanie výzvy na vydanie bezdôvodného obohatenia, ďalším je v prípade jej odmietnutia objednanie si právneho zastúpenia a možnosť sa s fondom súdiť. Vzor výzvy si môžete stiahnuť na tomto odkaze, je však potrebné ho primerane upraviť.

Pozrite si aj:

Uverejnené v Výsledky práce