Rekonštrukcia štátu – 66 opatrení na zlepšenie Slovenska

Čiastkové zmeny nevyriešia problémy, ktorým Slovensko momentálne čelí. Preto sme pripravili program hĺbkových riešení s názvom Rekonštrukcia štátu. Chceme pre ňu vybudovať verejnú podporu a získať tak silu ju uskutočniť.

Ficov systém Fica prežije, ak aktívne nepristúpime k jeho nahradeniu niečím novým. Preto sme verejnosti predložili program Rekonštrukcie štátu. Jeho cieľom je obmedzenie ekonomického podhubia oligarchie, zmena vzťahu občana a štátu a posilnenie občianskej spoločnosti, demokratizácia politického systému a posilnenie riadiaceho, imunitného a kontrolného systému štátu.

Samotný dokument stojí na štyroch pilieroch, ktoré chceme aplikovať :

A. OBMEDZENIE EKONOMICKÉHO PODHUBIA OLIGARCHIE

B. ZMENA VZŤAHU OBČANA A ŠTÁTU A POSILENENIE OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

C. DEMOKRATIZÁCIA POLITICKÉHO SYSTÉMU A ODSTRÁNENIE BARIÉRY MEDZI OBČANMI A POLITIKOU

D. FUNKČNÝ RIADIACI, IMUNITNÝ A KONTROLNÝ SYSTÉM ŠTÁTU

 

Kompletné znenie rekonštrukcie nájdete tu: https://stranaspolu.sk/rekonstrukcia-statu

Uverejnené v články, Nezaradené