5 ZÁKONOV NA OCHRANU NOVINÁROV A MÉDIÍ

Spolu s  kolegyňou Vierou Dubačovou som predložil parlamentu 5 návrhov zákonov, ktoré majú za cieľ ochranu novinárov a ich zamestnávateľov a posilnenie investigatívnej žurnalistiky. Ide o prvú časť komplexného otvoreného dokumentu s názvom Rekonštrukcia štátu, ktorý SPOLU čoskoro zverejní. Investigatívnu žurnalistiku si dnes nemôžu dovoliť všetky médiá, pretože je finančne nákladná a má neistý výsledok. Pre spoločnosť je však mimoriadne dôležitá. Preto sme navrhli zakotviť do zákona povinnosť verejnoprávnych médií zabezpečiť investigatívnu tvorbu a vytvorenie nezávisle spravovaného fondu pre investigatívnu žurnalistiku, ktorý by štát podporil sumou aspoň 1 milión eur ročne.

Na ochranu novinárov a ich zamestnávateľov v SPOLU – občianska demorkacia navrhujeme tri konkrétne opatrenia:

1) posilnenie povinnosti orgánov verejnej správy a verejných činiteľov odpovedať na otázky novinárov

2) navrhujeme znemožnenie neodôvodnenej žaloby na novinárov, ich zamestnávateľov a mimovládne organizácie cez takzvanú osobitnú podmienku konania

3) zaradenie novinárov do kategórie chránených osôb v Trestnom zákone, aby útoky na nich boli posudzované prísnejšie

Uverejnené v články, Nezaradené