Vyciciavanie slovenských nemocníc schránkami pokračuje

Denník SME dnes otvoril ďalšiu kauzu systematického okrádania slovenského zdravotníctva. V štyroch veľkých štátnych nemocniciach (Trnava, Trenčín, Banská Bystrica, Poprad) uzavreli počas vlády Roberta Fica zmluvy za neuveriteľných 81 miliónov eur na stravu pre pacientov a zamestnancov. Ide o 2,5 miliardy Sk v bývalej mene a viac, ako Inteblue Group zaplatila v kauze emisie (76 miliónov).

Tieto zmluvy majú spoločné nasledovné: boli uzavreté v rozpore so zákonom.

Podľa parargrafu 19 zákona o rozpočtových pravidlách môže nemocnica uzavrieť koncesnú zmluvu na viac ako 5 000 000 eur „len s predchádzajúcim súhlasom vlády. Povinnou súčasťou materiálu na rokovanie vlády je stanovisko ministerstva financií k návrhu tejto zmluvy…“ Uvedený materiál nebol na rokovanie vlády nikdy predložený, nieto ešte odsúhlasený.

Štát bude platiť aj pri nevyužívaní služby.

- Všetky 4 zmluvy obsahujú povinnosť nemocnice platiť aj pri neodobratí stravy (o niečo nižšiu sumu).

- Nemocnice použili metódu užšej súťaže, ktorá na rozdiel od verejnej súťaže umožňuje jednoduchšiu manipuláciu

- V „súťažiach“ sa zúčastnili najmä 2 firmy (Hospital Catering, Dora Gastro Slovakia) zastupované rovnakým človekom Petrom Bittó – súťaž bola formálna – stravovanie je približne dvakrát drahšie ako v porovnateľných situáciách a pseudo-súťaž neviedla k zníženiu ceny oproti úvodnej ani o jeden jediný cent.

Nemocnica                    Úvodná cena                      Konečná cena

FN Trenčín               20 382 071,7500                   20 382 071,7500

FN Trnava                  12 813 710,0000                 12 813 710,0000

FNsP FDR BB           22 000 000,0000               22 000 000,0000

Nemocnica Poprad  12 500 000,0000                12 500 000,0000

 

Hospital Catering má ako väčšinového vlastníka schránku so sídlom v Luxemburgu. Dora Gastro Slovakia bola do augusta 2013 vlastnená českou firmou Dora Group, od augusta 2013 je však jej vlastníctvo zastrené a vlastníctvo pôvodnej českej matky sa zmenilo a tiež zastrelo (do roku 2013 vlastnili dve fyzické osoby, od roku 2013 vlastní Trena, s.r.o., ktorú vlastní Sesta, a.s., ktorej vlastníctvo je neznáme) – kľúčovú úlohu zohrávala firma Euro Dotácie, a.s., ktorá nielen formálne organizovala všetky súťaže, ale podľa zmlúv s nemocnicami bola zodpovedná aj za súťažné podklady a všetky aktivity súvisiace s obstarávaniami (napríklad kritériá boli identické).

 

Všetky nákupy v mene ministerstva zdravotníctva odobril vedúci služobného úradu Senčák Tento prípad ukazuje, ako systematicky a na všetkom sú okrádaní naši pacienti a ako funguje integrovaný reťazec cicania zdravotníctva. Kľúčovú úlohu v ňom zohrávajú nielen vopred vybraní dodávatelia, ale aj: – manažéri a ministerskí úradníci, ktorí to zastrešujú – firmy organizujúce obstarávanie tak, aby správne dopadlo.

Zároveň sme zistili, že firma Euro Dotácie, a.s. v priebehu novembra uzavrela ďalšie zmluvy s 2 uvedenými nemocnicami (Trenčín, Trnava) na riadenie ďalších verejných obstarávaní. Nemocnica v Trnava na základe tejto zmluvy už stihla vypísať obstarávanie za približne pol milióna eur na vybavenie oddelenia dlhodobej i intenzívnej starostlivosti, ktoré dala tiež kompletne do správy firme Euro Dotácie. Toto obstarávanie bolo vypísané 28. 11., teda po páde Pavla Pašku a Zuzany Zvolenskej a nástupe nového vedenia ministerstva.

SIEŤ preto žiada: – odvolanie vedúceho služobného úradu MZ SR Martina Senčáka a riaditeľov všetkých štyroch nemocníc, ktorí sa na tejto akcii podieľali – vykonať nezávislú kontrolu všetkých platných zmluv nad 1 mil. EUR v slovenských nemocniciach z hľadiska cien a podmienok v nich obsiahnutých – dovtedy pozastaviť väčšie obstarávania zo strany verejných nemocníc (v nevyhnutných prípadoch ich povoliť priamo ministrom na jeho politickú zodpovednosť) Zároveň podnikáme ďalšie kroky na ochranu verejného záujmu, ktoré však na žiadosť príslušných orgánov v tejto chvíli nebudeme zverejňovať.

Uverejnené v Tlačové správy