Miroslav Beblavý: Potrebujeme fungujúci štát

„Ak chceme robiť praktickú pomoc rodinám a kvalitnejšie verejné služby ako školstvo a zdravotníctvo, ak chceme menej byrokracie pre podnikateľov a rovnomernejší vývoj regiónov – žiadna z týchto priorít sa nedá dosiahnuť bez dobudovania fungujúceho štátu. Štát, ktorý je jednak ovládaný iným záujmom, ako je verejný a nie je tvorený dostatočne schopným kádrom úradníkov a politikov, je štát, ktorý nedokáže významne pohnúť v žiadnej z týchto oblastí“

Miroslav Beblavý

Uverejnené v Napísali o mne, Pre médiá