Kažimír garantuje, že kontrola eurofondov sa zásadne zmení

BRATISLAVA. Minister financií Peter Kažimír garantuje zásadnú zmenu výkonu kontroly využívania eurofondov v pôsobnosti rezortu financií. Súčasnú kontrolu nepovažuje za dostatočne efektívnu a z hľadiska kapacít za dobre nastavenú.

Kažimír o tom informoval po skončení parlamentnej rozpravy k vládnemu návrhu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v druhom čítaní. Návrh zákona určuje postavenie a právomoci jednotlivých orgánov v procese využívania príspevkov z fondov Európskej únie, základné princípy riadenia a kontroly a procesné ustanovenia pri rozhodovaní o žiadosti. Upravuje aj konflikt záujmov pri poskytovaní pomoci z eurofondov.

Kažimír chce prísnejšiu kontrolu

V prípade korekcií pre chyby v čerpaní eurofondov podľa ministra financií nejde o definitívnu stratu týchto peňazí a ešte môžu byť použité. V závere programovacieho obdobia 2007 až 2013, v ktorom je možné dočerpať eurofondy do konca roku 2015, sa objem korekcií logicky kumuluje.

“Tie peniaze sa nestrácajú, ale zvyšuje sa obrovské riziko neschopnosti vyčerpať ich včas. To je realita, s ktorou sa treba vysporiadať,”povedal Kažimír. Kontrolná činnosť musí byť tak oveľa prísnejšia a adresnejšia. ”Je pravdou, a to sú naše spory s Európskou úniou, že sa menia aj postupy a prístupy. To, čo bolo predtým prehliadnuté, sa teraz proste považuje za jasné pochybenie,” dodal.

Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý v rozprave predložil pozmeňujúci návrh, ktorým žiadal väčšiu verejnú a politickú kontrolu projektov financovaných z eurofondov, vrátane zlepšenia domáceho auditu. V monitorovacích výboroch operačných programov by podľa neho mali byť aj dvaja zástupcovia parlamentu z príslušného výboru – jeden za vládnu a jeden za opozičnú stranu.

“Treba, aby vnútorní audítori boli silnými a nezávislými osobnosťami, ktoré budú vykonávať audit nestranne, proaktívne a nebojácne,” povedal Beblavý. Vo výberovej komisii na audítorov by podľa neho okrem príslušného ministerstva mali byť zastúpené aj ministerstvo financií, Slovenská komora audítorov a Najvyšší kontrolný úrad.

Opozičný poslanec navrhol, aby audítori boli hodnotení podľa presných kritérií. ”Ak audítor zlyhá v hodnotení, bude ho možné odvolať, ale ak nezlyhá, tak ho bude môcť odvolať minister len po súhlase ministra financií,” uviedolBeblavý. Týmto návrhom reagoval na problémy v domácom audite eurofondov, pre ktoré Európska komisia pozastavila SR preplácanie platieb na projekty.

Beblavý chce aj informovanosť verejnosti

Minister financií nesúhlasil s časťou návrhu poslanca o vnútorných audítoroch. ”Aj vnútorní audítori kontrolujú čerpanie eurofondov, ale overovaním prostriedkov EÚ sa kľúčovo zaoberá vládny audit. Európskymi fondmi sa zaoberá dvesto vládnych audítorov a šestnásť vnútorných audítorov,” povedal Kažimír.

Beblavý považuje za potrebné aj zásadne zvýšiť informácie o príprave najmä národných projektov štátnych inštitúcií realizovaných bez súťaže. ”Navrhujem, aby sa národné projekty zverejňovali vcelku a priebežne, aby v prípade, že je v nich niečo zlé, bolo do toho možné vstúpiť ešte pred ich schválením a realizáciou,”povedal Beblavý. Žiadal tiež, aby podnikatelia mali nárok na príspevok z eurofondov po splnení podmienok. Riadiace orgány operačných programov, by podľa neho mali zverejňovať a priebežne merať administratívnu záťaž pre žiadateľov a prijímateľov.

Poslanec Pavol Zajac (KDH) tvrdí, že návrh zákona nezjednodušuje proces čerpania eurofondov, neznamená väčšiu transparentnosť a nevylučuje možné klientelistické a korupčné vplyvy. ”Bude znamenať pre jednotlivých uchádzačov väčšiu administratívnu záťaž a komplikovanejší proces uchádzania sa o európske fondy,” povedal. Ocenil, že uchádzači o eurofondy môžu predkladať projektový zámer. O príspevok z EÚ by sa podľa neho v druhom kole hodnotenia mohli uchádzať len tí, ktorí splnili podmienky.

SITA, webnoviny.sk

Uverejnené v Napísali o mne, Pre médiá