Znalostná spoločnosť, vysoké školy, veda a výskum

Cited by

  1.  Gruska, D.: In: Vysoké školstvo. Slovensko 2010: správa o stave spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011. Bratislava: IVO, 2011, p. 298.