Záujmy, ich presadzovanie a korupcia vo verejnej politike: teoreticá konceptualizácia a slovenská skúsenosť

Cited by

  1. Kráľová, Ľ. – Jeleňová, I.: In: Vnímanie korupcie na vysokých školách košickými vysokoškolákmi. Verejná správa a spoločnosť, Vol. 11, No. 1, 2010. p. 69.
  2. Mužik, R. – Szalayová, A.: Analýza neformálných platieb v zdravotníctve na Slovensku. Bratislava: Health Policy Institute, 2013, p. 93.