Verejná politika a miestna samospráva: štyri princípy spravovania

Cited by

  1. Suchalová, A. – Polák, M.: In: Public comments to VZN ordinances: the hidden potential of this civic participation instrument in the fight against corruption in Slovakia’s local governments. Corruption and anti-corruption measures in Central and Eastern Europe. Bratislava: NISPAcee, 2009, p. 160.
  2. Palugová, M.: In: Nástroje verejnej politiky uplatňované samosprávou v sociálnych službách. Inovácie, plánovanie a kvalita sociálnych služieb v komunite. Ružomberok: Verbum, 2011, p. 35.
  3. Klimovský, D.: In: Základy verejnej správy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, p. 441.