Úspešná a úsporná vláda: možnosti a odporúčania pre budúci kabinet

Cited by

  1. Peters, G. – Verheijen, T. – Vass, L.: Coalitions of the Unwilling? Politicians and Civil Servants in Coalition Governments. Budapest: NISPAcee, 2005, p. 201.
  2. Malová, D.: In: Politický kontext strategického rozhodovania na Slovensku: prípadová štúdia podpory “rozpočtovej zodpovednosti”. Prognostické práce, Vol. 6, No. 1, 2014. p. 38.
  3. Staňová, Ľ.: In: All Roads Lead to Rome: How Informal Staffing Can Find its Way through Formal Institutions. Current Trends in Public Sector Research, edited by Dagmar Špalková and Lenka Matějová, 61 – 67. Brno: Masarykova univerzita, 2015.