Sociálna politika: vysokoškolská učebnica

Cited by

  1. Gyárfášová, T.: In: Podpora rodín. Príručka moderného politika. Bratislava: Inštitút pre moderné Slovensko, 2010, p. 100.
  2. Hetteš, M.: In: Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci: Sociálna kohézia a flexikurita (vysokoškolská učebnica). Nitra: UKF Nitra, 2013.