Slamené či oceľové putá?: Medzinárodné dohovory a protikorupčné opatrenia na Slovensku

Cited by

  1. Klimovský, D.: Základy verejnej správy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, p. 440.