Rovná daň a zdanenie práce – česká a slovenská skúsenosť

Cited by

  1. Staroňová, K.: Vedecké písanie: ako písať akademické a vedecké texty. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2011, p. 244.