Pripomienky k návrhu zákona o výchove a vzdelávaní

Cited by

  1. Dráľ, P. – Gallová Kriglerová, E. – Gažovičová, T. – Kadlečíková, J.: Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku: potreby a riešenia. Bratislava. Centrum pre výskum etnicity a kultúry, 2011, p. 85.