Priemyselná politika

Cited by

  1. Marcincin, A. – Morvay, K.: In: Makroekonomická ilúzia a mikroekonomická realita-príklad zo Slovenska. Finance a úvěr, Vol. 51, No. 3, 2001. pp. 130-146.
  2. Gál, F. – Gonda, P. – Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Timoracký, M. – Zajac, P.: Slovensko na ceste do neznáma. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2003, p. 249.
  3. Gál, F. – Mesežnikov, G. – Kollár, M.: Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2003, p. 125.
  4. Duman, A. – Kureková, L.: In: The role of state in development of socio-economic models in Hungary and Slovakia: the case of industrial policy. Journal of European Public Policy, Vol. 19, No. 8, 2012. pp. 1207-1228.