Political bias in discretionary funding for municipalities: the case of Slovakia

Cited by

  1. Staroňová, K. – Malíková, Ľ.: In: Pohl’ad politológie na fenomén korupcie. Sociológia, Vol. 39, No. 4, 2007. pp. 287-315.