Národná správa o vzdelávacej politike

Cited by

  1. Marcinčin, A. – Lubyová, M.: In: Príprava Slovenska na integráciu do EÚ. EÚ-monitoring I. Bratislava: Slovenská spoločnosť prezahraničnú politiku, 2002, p. 71.
  2. Pišút, J. – Gregušová, G. – Plesch, M. – Šranková, Z.: In: Školstvo. Slovensko 2002: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002, p. 251.
  3. Čaplanová, A.: In: Does the institutional type matter?: Slovak higher education on its way to diversity. Tertiary Education and Management, Vol. 9, No. 4, 2003. pp. 317-340.
  4. Čaplanová, A.: In: Teória ľudského kapitálu a súčasná slovenská ekonomika. Ekonomický časopis, Vol. 51, No. 8, 2003. pp. 947-962.
  5. Fuck, B. – Bisogno, M. – Harrison, J. – Marcinčin, A.: The Slovak Republic – Joining the EU: A Development Policy Review (World Bank Country Study). Washington: World Bank, 2003, p. 140.
  6. Salner, A. – Dugasová, E. – Gregušová, G.: In: Školstvo. Slovensko 2004: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004, p. 699.
  7. Tomatová, J.: Na vedľajšej koľaji. Bratislava: SGI, 2004, p. 93.
  8. Mazalánová, V.: In: Vybrané trendy v politike vzdelávania. Sapere Aude 2013: pozitivní vzdělávaní a psychologie, vol. 3. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, p. 136.