Manuál pre tvorbu verejnej politiky

Cited by

 1. Malíková, Ľ.: Verejná politika. Aktéri a procesy. Bratislava: UK, 2003, p. 113.
 2. Strišš, J. – Soviar, J.: In: Úskalia politického marketingu alebo ako byť úspešný v regionálnych voľbách. Vysoká škola ako facilitátor rozvoje společnosti a regionu. Kunovice: Ecropský polytechnický institut, 2006, p. 56.
 3. Klus, M.: Verejná politika: priestor, efektívnosť, nástroje, nové výzvy. Sládkovičovo: Vysoká škola, 2007, p. 133.
 4. Pavel, J.: Ekonomické aspekty veřejných zakázek. Praha: VŠE, 2007, p. 93.
 5. Veselý, A.: In: Veřejná politika. Analýza a tvorba veřejných politik: Přístupy, metody a praxe. Praha: SLON, 2007, p. 39.
 6. Veselý, A. – Paterová, h. – Nekola, M.: In: “Vědění pro politiku”: praktické přístupy k analýze a tvorbě politik. Analýza a tvorba veřejných politik: Přístupy, metody a praxe. Praha: SLON, 2007, p. 85.
 7. Klimovský, D.: In: Občianska participácia v procese tvorby verejnej politiky a jej formy a nástroje v slovenských podmienkach s osobitným zreteľom na komunálnu a regionálnu úroveň. Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. Prešov: KM-Systém, 2008, p. 177.
 8. Kráľová, Ľ.: In: Policy networks and the problem of governance. Slovenská politologická revue, Vol. 8, No. 3, 2008. p. 54.
 9. Kráľová, Ľ.: In: Policy networks a problém vládnutia v procese tvorby verejnej politiky v postmodernej demokratickej spoločnosti, konkrétne na Slovensku. Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. Prešov: KM-Systém, 2008, p. 210.
 10. Kráľová, Ľ.: In: Substancia a genéza verejnej politiky (príklady zo Slovenska). Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. Prešov: KM-Systém, 2008, p. 76.
 11. Malíková, Ľ.: In: How public policy was institutionalised as an academic discipline in Slovakia. Central European Journal of Public Policy, Vol. 2, No. 1, 2008. pp. 74-77.
 12. Jetmar, M. – Kaderabkova, J.: In: Strategic management in public administration as a factor affecting the competitiveness. 13th International Colloquium on Regional Sciences. Brno: Masarykova univerzita, 2010, pp. 194-198.
 13. Palugová, M.: In: Nástroje verejnej politiky uplatňované samosprávou v sociálnych službách. Inovácie, plánovanie a kvalita sociálnych služieb v komunite. Ružomberok: Verbum, 2011, p. 35.
 14. Trhlinova, Z. K. – Stary, M.: In: Direct election of mayors – qui bono? 15th International Colloquium on Regional Sciences. Brno: Masarykova univerzita, 2012, pp. 581-593.
 15. Klimovský, D.: Základy verejnej správy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, p. 441.
 16. Staroňová, K., Staňova, Ľ, Sičáková-Beblavá, E.: In: Vzdelávanie. Systémy štátnej služby: Koncepty a trendy, 25 – 52. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014.
 17. Klimovský, D.: In: Občianska participácia v procese tvorby verejnej politiky a jej formy a nástoje v slovenských podmienkach s osobitným zreteľom na komunálnu a regionálnu úroveň. Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku, edited by Ľuba Králová, 131 – 186. Prešov: KM-Systém, 2008.