Koaličná zmluva či zákon?: Právna úprava a realita politicko-administratívnych vzťahov na Slovensku

Cited by

  1. Jacko, T.: In: Public administration and local government reform in Slovakia – an unfinished step forward. Local Reforms in Transition Democracies. Iasi: Institutul European, 2013, p. 105.
  2. Jacko, T. – Malíková, Ľ.: In: A chance to restart public administration reform in Slovakia. Regionalisation and Inter-regional Cooperation: The 21st NISPAcee Annual Conference. Bratislava: NISPAcee PRESS, 2013, p. 11.
  3. Vesely, A.: In: Accountability in Central and Eastern Europe: Concept and reality. International Review of Administrative Sciences, Vol. 79, No. 2, 2013. Pp. 310-330.
  4. Staroňová, K., Staňova, Ľ, Sičáková-Beblavá, E.: In: Politizácia štátnej správy. Systémy štátnej služby: Koncepty a trendy, 25 – 52. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014.