Inštitucionálne dilemy pri zabezpečení verejných služieb

Cited by

 1. Ochrana, F. – Fantová-Šumpíková, M. – Pavel, J. – Nemec, J.: Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni obcí. Praha: VŠE, 2007. p. 142.
 2. Pavel, J.: In: The effectiveness of the municipal firms in providing the services. Politická ekonomie, Vol. 55, No. 5, 2007. pp. 681-693.
 3. Pavel, J.: Ekonomické aspekty veřejných zakázek. Praha: VŠE, 2007, p. 93.
 4. Řeřuchová, M.: In: Alternative Arrangements for Providing Public Goods and Services. Political Economy and Public Choice: Theory and Experiments. 2007 Labsi International Conference. Siena: Universtia degli Studi di Siena, 2007, p. 19.
 5. Jirásková, S.: In: Možnosti využitia outsourcingu v organizáciách verejného sektora. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava: Slezská univerzita, 2008, p. 958.
 6. Ochrana, F.: Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek (ekonomická analýza). Praha: Ekopress, 2008, p. 146.
 7. Jirásková, S.: In: Outsourcing ako súčasť verejného a súkromného partnerstva v oblasti obrany. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2009, p. 6.
 8. Nekola, M. – Ochrana, F.: In: Economic evaluation of public programs. Ekonomický časopis, Vol. 57, No. 5, 2009. p. 458.
 9. Pavel, J.: Veřejné zakázky v České republice. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2009, p. 92.
 10. Půček, M. – Ochrana, F.: Smart administration: cohesion policy. Praha: The Ministry for Regional development, 2009, p. 193.
 11. Nemec, J.: In: New Public Management and its implementation in CEE: What do we know and where do we go? NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Vol. 3, No. 1, 2010. p. 50.
 12. Nemec, J. – Spacek, D. – Suwaj, P. – Modrzejewski, A.: In: Does public administration higher education in CEECs reflect demands created by NPM reforms? Review of Economic Perspectives, Vol. 11, No. 3, 2011. p. 137.
 13. Nemec, J. – Mikušová Meričková, B. – Vozárová, Z.: In: Agencification in Slovakia: the current situation and lessons learned. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Vol. 2011, No. Sp. Iss., 2011. p. 154.
 14. Mikušová Meričková, B.: In: Reality of benchmarking at the local government level in Slovakia. Ekonomická revue, Vol. 15, No. 2, 2012. p. 129.
 15. Mikušová Meričková, B. – Vozarova, Z.: In: Determinants of benefit of outsourcing services in public sector. E & M Ekonomie a management, Vol. 15, No. 3, 2012. pp. 63-75.
 16. Nemec, J.: In: Slovakia. Government agencies: practices and lessons from 30 countries. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012, p. 461.
 17. Nemec, J. – Spacek, D. – Suwaj, P. – Modrzejewski, A.: In: Public management as a university discipline in new European Union member states: The Central European case. Public Management Review, Vol. 14, No. 8, 2012. pp. 1087-1108.
 18. Ochrana, F. – Maaytova, A.: In: Starting points for creating a transparent and non-corruption public procurement system. Ekonomický časopis, Vol. 60, No. 7, 2012. pp. 732-745.
 19. Petríková, D. – Šebová, M.: In: Zabezpečovanie verejných služieb a ich ekonomická efektívnosť. Transfer inovácií, No. 24, 2012. p. 63.
 20. Malíková, Ľ. – Jacko, T. – Bajusová, D. – Staroňová, K. – Staňová, Ľ. – Mužik, R. – Mikušová Meričková, B. – Bašteková, A.: New public management a Slovensko. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013, p. 200.
 21. Matušková, E.: In: Přínosy a rizika využití outsourcingu v organizacích veřejného sektoru. Think Together 2013. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2013, p. 17.
 22. Mikusova Merickova, B. – Nemec, J.: In: Contract management and its impact on contracting public services: Slovak Republic. Ekonomický časopis, Vol. 61, No. 7, 2013. pp. 690-699.
 23. Ochrana, F. – Pavel, J.: In: Analysis of the impact of transparency, corruption, opennes in competition and tender procedures on public procurement in the Czech Republic. Central European Journal of Public Pollicy, Vol. 7, No. 2, 2013. p. 133.
 24. Klimovský, D.: Základy verejnej správy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, p. 405.
 25. Jurčík, R.: In: New trends in the evaluation of public contracts: The lowest tender price or economic advantageousness of the tender. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2015, p. 132.
 26. Nemec, J. –  Mikušová Meričková, B.: In: Efficiency of outsourcing and factors determining it: Slovakia. International Academic Workshop on Social Science (IAW-SC 2013), 2013.
 27. Stehlík, P. – Ochrana, F.: In: Overpricing of Public Procurement for Construction Works in the Czech Republic. Ekonomický Časopis, No. 3, 2015.
 28. Meričková, B. – Fantová Šumpíková, M. – a Rousek, P.: In: Benchmarking na úrovni miestnej samosprávy – vybrané problémy. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009.
 29. Nemec, J. – Mikušová Meričková, B. – Vozárová, Z.: In: Management of Contracting Public Services and its Quality in SlovakiaNISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Vol. 5, No. 1, 2013.
 30. Pavel, J.: In: Ekonomie transakčních nákladů a implementace PPP projektů v České republice. In: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007.
 31. Ochrana, F. – Abonyiová, V. – Plaček, M.: In: Competitive Effect in Public Procurement. Proceedings of the 20th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015. University of Economics, Prague Faculty of Finance and Accounting Department o Public Finance, 2015.
 32. Sičáková-Beblavá, E: In: Civil Service Education: Basic Concepts, Typology and the Example of the Slovak PracticeCurrent Trends in Public Sector Research, edited by Dagmar Špalková and Lenka Matějová, 54 – 60. Brno: Masarykova univerzita, 2015.
 33. Mikušová Meričková, B. and Nemec, J.: The Efficiency of Contracting out Local Public Services. In Špalková D., Matějová L.. Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 284-292, 9 s. ISBN 978-80-210-6611-3.
 34. Nemec, J. – Šumpíková, M. – Klazar, S. – Mikušová Meričková, B. – Grega, M.:. Fiscal imbalances: How Should Public Finance React? In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th Internat ional Scientific Conferenc. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 425-432, 8 s. ISBN 978-80-210-7153-7.
 35. Půček, M – Plaček, M. – Ochrana, F. 2016. Do the Data on Municipal Expenditures in the Czech Republic Imply Incorectness in Their Managament? In Economics and Management Vol 19. No. 4, s. 89-103