Inovácie vo verejnom sektore Slovenska

Cited by

  1. Klimovský, D.: Základy verejnej správy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, p. 441.