Ako skladá verejná správa účty verejnosti na Slovensku – objektívne kritériá

Cited by

  1. Klíma, A. – Sičáková, E. – Karchňák, M.: Kontrola a jej úloha v boji s korpciou. Bratislava: CHHR, 2001, p. 46.
  2. Pirošík, V.: In: Verejný ochranca práv. Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2003. Bratislava: TIS, 2004, p. 150.
  3. Sičáková-Beblavá, E. – Zemanovičová, D.: Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2003. Bratislava: TIS, 2003, p. 150.