Dary a charitatívna činnosť

Od marca 2012:

 • 500 EUR na zbierku na obnovu hradu Krásna Hôrka (príspevok na spoločný dar poslaneckého klubu SDKÚ-DS),
 • 100 EUR pre Alianciu Fair Play na projekt investigatívnej žurnalistiky Toma Nicholsona,
 • 50 EUR pre Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na podporu vernisáže mladého umelca Maroša Barana a 50 EUR pre tohto umelca na podporu prehliadky jeho najnovších prác v rámci projektu To by som aj ja spravil… A lepšie!,
 • vecné dary (šaty, kočík, hračky) pre občianske združenie Detstvo deťom, založené v Dobšinej Eleonórou Liptákovou a Erikou Polgáriovou,
 • 100 EUR pre rehoľnú sestru Máriu Ester Juššíkovú, ktorá sa venuje pomoci viacdetným a sociálne znevýhodneným rodinám,
 • 500 EUR rodine mladého učiteľa,
 • 100 EUR pre Mateja Šelepského, študenta z Trsteného pri Hornáde, na účely štúdia na prestížnej zahraničnej univerzite v Glasgowe,
 • 100 EUR pre Veroniku Hliničanovú, študentku z Novej Dubnice, na účely štúdia na univerzite v škótskom St. Andrews,
 • 50 EUR pre AP Gallery v Bratislave na podporu aktivít zameraných na organizáciu, realizáciu a rozvoj umeleckých, kultúrnych a spoločenských aktivít,
 • 50 EUR pre neziskovú organizáciu Lepší svet, poskytujúcej pomoc najmä zdravotne znevýhodneným ľuďom,
 • 50 EUR pre uskutočnenie výchovných seminárov Agresivita a šikanovanie a Médiá v živote mladého človeka, ktoré sa uskutočnili pre študentov gymnázia a obchodnej akadémie v Detve,
 • 50 EUR na účely uskutočnenia letného tábora pre 150 detí z detských domovov – tábor organizuje obec Blatné Remety ako filiálna obec farnosti Nižná Rybnica,
 • 500 EUR na účely humanitárnej pomoci a nákupu zdravotníckych potrieb pre občanov na Ukrajine prostredníctvom Reporters Without Borders,
 • 50 EUR pre rádovú sestru Augustínu Slávku Rusnáčkovú na účely práce s mládežou (uskutočnenie breakfestivalu),
 • 100 EUR pre pani v bdelej kóme na účely liečby, rehabilitácie a nákupu rehabilitačných pomôcok,
 • 200 EUR na podporu aktivít Kolégia Antona Neuwirtha,
 • 100 EUR pre Základnú umeleckú školu Humenné, príspevok do zbierky na účel zakúpenia nového digitálneho organu,
 • finančný príspevok pre Janu Michalíkovú na účel organizácie letného tábora pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín.
 • 1096 EUR (85% poslaneckého platu) pre OZ Proti Korupcii na vyjadrenie solidarity s veriteľmi Váhostavu.
 • 50 EUR dar na operáciu pre mamičku chorého Kamilka s epilepsiou
 • 50 EUR podpora na rehabilitáciu malého Riška, ktorý zostal po mozgovej príhode v bdelej kóme