Kto som

Poslanec NR SR

Národná rada Slovenskej republiky NRSR NR SR ustanovujúca schôdza poslanec poslanci Miroslav Beblavý

Môj poslanecký sľub, júl 2010.

V súčasnosti sa venujem práci poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci, a obzvlášť tí opoziční, zvyknú byť vnímaní nanajvýš ako kontrola vlády. Ja verím, že parlament je miestom, kde sa nielen schvaľujú a menia všetky vládne návrhy zákonov, ale je aj priestorom na predkladanie vlastných návrhov a riešení.

Veriac v zmysluplnosť tohto poslania som sa v roku 2010 prvýkrát uchádzal o dôveru voličov na kandidátke SDKÚ-DS. Neskôr som spoluzakladal stranu Sieť a stal sa jej podpredsedom, takže práve pôsobím ako nezaradený poslanec.

Prioritne sa venujem stráženiu verejných financií, transparentnosti a boju proti korupcii, zamestnanosti a sociálnym veciam. O nich sa viac dozviete v rubrike Čo presadzujem.

V parlamente som členom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Manžel a otec

S manželkou Emíliou sme sa brali v júni 2002 a máme dve deti, Paľka (2004) a Janka (2009). Nikto, možno len s výnimkou mojich rodičov, ma neovplyvnil tak ako moja žena – nielen svojou pracovitosťou, inteligenciou, charakterom a odvahou, ale aj tým, ako dokáže skombinovať dva pracovné úväzky s rodinou. O deťoch by to chcelo osobitnú webstránku – oni sú v mojom živote tá celkom najväčšia sila.

Štúdium a práca

august-1981

Na dovolenke v Bulharsku, august 1981.

Som hrdým absolventom matematického gymnázia GAMČA v Bratislave (dnes Grösslingova). Chodilo tam veľa úspešných ľudí, ale odkedy som videl hru o Gustávovi Husákovi (tiež absolvent), vždy si pamätám, že úspech nie je všetko.

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave som získal bakalársky titul v odbore financie a na Vysokej škole múzických umení rovnaký titul z divadelnej réžie. Potom som študoval ekonómiu na University of St. Andrews v Škótsku, kde som absolvoval magisterské aj doktorandské štúdium. University of St. Andrews je po Oxforde a Cambridge treťou najstaršou univerzitou vo Veľkej Británii, a  tým pádom najstaršou v Škótsku (existuje od roku 1410). Odkedy tam v rovnakom čase študoval aj britský korunný princ William, aj moja babička vie, kam som chodil do školy.

Výletnícka mladosť, 1998.

Výletnícka mladosť, 1998.

Ako študent som sa živil tlmočením a novinárčinou. Celkovo mám dnes za sebou 18 rokov profesných skúseností (prvýkrát som profesionálne tlmočil v sedemnástich). Keď som doštudoval, pracoval som ako komentátor v SME, analytik a vedúci projektov v INEKO a riaditeľ SGI – Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť. Z SGI som si v rokoch 2002-2006 „odskočil“ na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, kde som robil štátneho tajomníka.

Ako štátny tajomník som spoluzodpovedal za väčšinu reforiem v tejto oblasti, s výnimkou dôchodkov. Zo svojej štvorročnej práce som obzvlášť hrdý najmä na kroky, ktoré pomáhajú pracujúcim rodinám a všetkým deťom. Išlo napríklad o:

  • zavedenie daňového bonusu na dieťa,
  • poskytovanie rodičovského príspevku aj pracujúcim rodičom,
  • lacné obedy a bezplatné školské pomôcky pre chudobné deti,
  • zavedenie systému sociálnych štipendií,
  • zjednodušenie adopcií a väčšia podpora pestúnom.

Aj keď väčšina z týchto krokov prežila aj pôsobenie pani Tomanovej a pána Richtera – nedá sa to, bohužiaľ, povedať o všetkých, z čoho je mi veľmi smutno.

Učiteľ  / vedec

Od roku 2000 som externe vyučoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V rokoch 2002 – 2004 som sa podieľal na založení Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, kde som pôsobil do decembra 2014. Ľudí, ktorí chcú rozumieť obsahu, a nie forme politiky, som učil napríklad verejné financie či sociálnu politiku. 1. marca 2010 som sa stal docentom. Externe tiež pôsobím ako tzv. senior výskumník (Senior Research Fellow) v Center for European Policy Studies v Bruseli a ako výskumník verejných politík (Policy Fellow) v nemeckom Institute for the Study of Labor. Som autorom a editorom viacerých kníh a niekoľkých desiatok článkov doma aj v zahraničí (vrátane článkov v karentovaných vedeckých časopisoch).

Konzultant

 University of St. Andrews (Škótsko), preberanie doktorátu, s manželkou, 2005.

University of St. Andrews (Škótsko), preberanie doktorátu, s manželkou, 2005.

V rokoch 2000 – 2002 a 2006 – 2010 som pôsobil ako konzultant, a to najmä v zahraničí. Robil som to predovšetkým z finančných dôvodov, ale aj preto, že som sa takto mohol veľmi veľa naučiť a precestovať kus sveta. V rámci tejto práce som pomáhal v chudobnejších krajinách (Arménsko, Gruzínsko, Uganda), v krajinách bývalej Juhoslávie (Chorvátsko, Srbsko), ale aj v krajinách Európskej únie. Pracoval som najmä pre veľké medzinárodné organizácie –Svetovú bankuOrganizáciu pre hospodársky rozvoj a spoluprácu (OECD) či Európsku komisiu – a radil som buď im, alebo za ich prostriedky, národným vládam.

Umelec

Najmladší štátny tajomník v dejinách Slovenska, 2002.

Najmladší štátny tajomník v dejinách Slovenska, 2002.

Od detstva som sa venoval písaniu najmä science fiction, čo mi vydržalo asi do dvadsiatky. Stihol som získať 2. miesto v Cene Karla Čapka a publikovať niekoľko poviedok. Potom som presedlal na divadlo, kde som popri réžii stihol napísať aj jednu divadelnú hru a zopár ich preložiť. Odkedy som však doštudoval, pohltila ma práca natoľko, že svoje umelecké vlohy rozvíjam nanajvýš pri tvorbe bonmotov. Ale raz sa vrátim!