Kontakt

Nájdete ma na FacebookuTwitteri

 

Poštová adresa:

doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.

poslanec NR SR

Národná rada Slovenskej republiky

Námestie Alexandra Dubčeka 1

812 80 Bratislava 1

 

Môj email:

miroslav_beblavy@nrsr.sk

 

Kontakt na asistenta:

Jerguš Ridzoň: ridzon.jergus@gmail.com