Verejné prostriedky vrátane eurofondov na spoločný prospech

Ministerstvo financií je na Slovensku tradične vnímané ako skupina ľudí, ktorá sa venuje makroekonomike a stráži deficit verejných financií.  Z politického aj vecného hľadiska je tento pohľad dnes už prekonaný a treba ho nahradiť novým.

Správa štátnych financií je predovšetkým strážením štátnej pokladnice. Do nej sú však podvodníkmi a zlodejmi vyrazené obrovské diery na strane príjmov a výdavkov. Občania to vidia, čo ďalej znižuje ich ochotu platiť dane a ničí dôveru v schopnosť štátu zabezpečiť svoje základné fungovanie. Minister financií sa nemôže tváriť, že to je problém rezortných ministrov a on len nastaví daňové a výdavkové parametre tak, aby to nakoniec nejako vyšlo. Naopak, musí byť na čele zapchávania dier a to sa musí stať jeho prvoradou politickou agendou. Makročísla rozpočtu sú čoraz viac určované Bruselom a znovuzískanie dôvery občanov v štát nie je možné bez viditeľného obmedzenia rozkrádania a mrhania.

Prvoradým cieľom finančnej politiky tak musí byť efektívne vynakladanie všetkých verejných prostriedkov vrátane eurofondov tak, aby naše peniaze boli používané na spoločný prospech. Budúci minister financií musí zásadne zmeniť celý kontrolný systém na Slovensku a byť garantom zmeny k lepšiemu.