Menej platiť – kroky v prospech a na ochranu spotrebiteľa

Pre životnú úroveň je kľúčové, aby bolo viac lepšie platenej práce. Takmer rovnako dôležité je však aj to, aby spotrebiteľ musel za tovary a služby čo najmenej platiť. Ide o kľúčovú otázku pre všetkých občanov, ale osobitne pre niektoré skupiny obyvateľov, ako sú napríklad dôchodcovia, nezamestnaní, ale aj mnoho pracujúcich ľudí s nízkymi a strednými príjmami, pre ktorých je stabilizácia či zníženie cien jedinou nádejnou cestou k lepšiemu životu.

Receptom na lepšiu životnú úroveň je viac súťaže, viac práv spotrebiteľa a jeho reálna ochrana.

Veľký podiel na zlepšovaní postavenia spotrebiteľa a na fungovaní hospodárskej súťaže má v našich podmienkach Európska únia, ktorá do nášho právneho poriadku priniesla nové inštitúty pravidelne využívané či už spotrebiteľmi alebo spotrebiteľskými združeniami pri sporoch s dodávateľmi. Nemôžeme sa však spoliehať len na Európsku úniu. Musíme pracovať na špecifických slovenských spotrebiteľských problémoch a vybudovať také pravidlá, ktoré budú vhodne a citlivo upravovať rôzne trhy v ich prospech, a zároveň podporovať hospodársku súťaž.