Vyberať prostriedky na fungovanie štátu s nižšími nákladmi a férovo

Prostriedky potrebné na fungovanie štátu by mali byť vyberané s čo najnižšími sadzbami a administratívnymi nákladmi pre daňovníkov.

Konsolidácia verejných financií nesmie ďalej prebiehať spôsobom, akým prebieha teraz, kedy vláda miesto šetrenia na sebe prenáša veľkú časť bremena konsolidácie na platcov dane z príjmu. Pohľad daňovníkov nie je braný do úvahy a štát zarába na tom, že prihadzuje stále nové a nové povinnosti a náklady súkromníkovi. Tieto nové povinnosti však nijak nekompenzuje – na jednej strane zvyšuje dane a byrokratizáciu, na druhej strane absentujú akékoľvek radikálnejšie zjednodušenia.

Daňové stimuly v obrovských sumách sú dnes schvaľované podnikom, ktoré nielen nesľubujú primerané vytváranie nových pracovných miest, ale dokonca dávajú len fiktívne záruky udržania existujúcich pracovných miest. Za takýchto okolností je veľmi ťažké vysvetliť, či už veľkým zahraničným podnikom, alebo malým podnikateľom a živnostníkom, že majú platiť svoj férový podiel, a zároveň mať oveľa komplikovanejšiu, nákladnejšiu prevádzku, len aby sa z toho mohli financovať ďalšie individuálne schvaľované daňové stimuly, ktorých výsledkom aj tak nie je skutočne zvyšovanie zamestnanosti.

Bremeno zaťaženia musí byť medzi platcami daní rozložené férovo, tento princíp sa však nemôže stať len zámienkou na zvyšovanie daní pre podnikateľov, ktoré sa dnes deje v masívnom rozsahu.