Zabezpečiť fungujúci štát – štátna služba, ESO, verejné obstarávanie

Fungujúci štát vyžaduje prestavať piliere, na ktorých stojí jeho prevádzka: odpolitizovať a skvalitniť štátnu službu, zmeniť verejné obstarávanie, a zreorganizovať organizáciu štátu aj samosprávy smerom k efektívnosti a úspornosti.

Verejné obstarávanie sa musí zmeniť z komplikovanej hry na šetrenie na funkčný systém. Novela zákona o  verejného obstarávania z roku 2014 túto zmenu nedokázala priniesť a nezamedzila nekalým praktikám, podvodom, ani predraženiam. Potrebujeme skutočnú reformu verejného obstarávania a nový zákon. Jednoduchší pre poctivých užívateľov a tvrdší na špekulantov.

Zjednocovanie úradov v rámci ESA je dnes zvyšovanie politického vplyvu vládnucej strany maskované finančnými úsporami. Úrady, ktoré reforma ESO zlučuje, sú občanmi využívané zriedka, na rozdiel od Sociálnej poisťovne a úradov práce. Úspory sú minimálne, moc sa koncentruje v rukách Ministra vnútra. Potrebujeme lacnejšiu štátnu správu, očistenú od politických vplyvov.