Finančná politika, hospodársky rast a zvyšovanie životnej úrovne

Najväčším problémom slovenský rodín je dnes nízka životná úroveň. Okrem vysokej nezamestnanosti ju spôsobujú aj nízke platy.

Tento problém nevyriešia populistické gestá zo strany súčasnej vlády, ktorých sme svedkami. Ak máme byť svedkami skutočnej zmeny, musíme dôverovať ľuďom a nechať viac peňazí tam, kde sa nestratia a kde ich vedia použiť najlepšie – čiže priamo v svojich rodinách.

Zároveň je potrebné pomôcť nielen najmenej zarábajúcim, ale aj bežným, priemerným rodinám, pretože oni sú základom ekonomicky zdravej spoločnosti.

V duchu tohto presvedčenia som do parlamentu v novembri 2014 podal návrh na doplnenie rozpočtu verejnej správy, ktorý by rodine s dvoma rodičmi a dvoma deťmi priniesol približne 500 EUR ročne. Súčasťou návrhu bolo zvýšenie daňového bonusu o 120 eur ročne na každé dieťa a nezdaniteľného základu dane o 680 eur ročne na každého dospelého.

Za zmeny, ktoré slúžia v prospech každému pracujúcemu človeku bez ohľadu na jeho rodinný stav či počet detí, treba ďalej neúnavne bojovať a presadzovať ich, aby sme dospeli k zvýšeniu celkovej životnej úrovne slovenských rodín.