Čo presadzujem

Pri všetkom, čo robím a o čo sa usilujem, sa riadim upraveným heslom prvého československého prezidenta T. G. Masaryka: Nebáť sa, nekradnúť, nič nebrať osobne a nikdy sa nevzdávať. Vždy, keď som tieto štyri zásady dodržiaval, darilo sa mi, a preto sa ich budem držať aj v budúcnosti.

Som veľmi hrdý na všetko, čo sa Slovensku podarilo od roku 1989. Dokázali sme, že vieme rýchlo dozrievať, tvrdo pracovať a stali sme sa tak súčasťou Európy. Šprint pred vstupom do únie však vyčerpal nielen nás, ale aj našu ochotu pozrieť sa každý deň na problémy, ktorým čelíme, a hľadať pre ne riešenia.

Ak sa má zo Slovenska stať moderná krajina, nemôžeme prestať pracovať, myslieť a tvoriť. Potrebujeme opäť začať dobiehať Západ nielen ekonomicky, ale aj intelektuálne a mravne. Potrebujeme spojenie nových myšlienok a profesionálne robenej politiky.

K mojim kľúčovým oblastiam aktivít, ktorým sa v NR SR venujem, patria:

Verejné prostriedky vrátane eurofondov na spoločný prospech

korupcia 1

Ministerstvo financií je na Slovensku tradične vnímané ako skupina ľudí, ktorá sa venuje makroekonomike a stráži deficit verejných financií.  Z politického aj vecného hľadiska je tento pohľad dnes už prekonaný a treba ho nahradiť novým. Správa štátnych financií je predovšetkým strážením štátnej

Vyberať prostriedky na fungovanie štátu s nižšími nákladmi a férovo

b_balancingaccounts

Prostriedky potrebné na fungovanie štátu by mali byť vyberané s čo najnižšími sadzbami a administratívnymi nákladmi pre daňovníkov. Konsolidácia verejných financií nesmie ďalej prebiehať spôsobom, akým prebieha teraz, kedy vláda miesto šetrenia na sebe prenáša veľkú časť bremena konsolidácie na platcov dane

Zabezpečiť fungujúci štát – štátna služba, ESO, verejné obstarávanie

BA_3b_podania

Fungujúci štát vyžaduje prestavať piliere, na ktorých stojí jeho prevádzka: odpolitizovať a skvalitniť štátnu službu, zmeniť verejné obstarávanie, a zreorganizovať organizáciu štátu aj samosprávy smerom k efektívnosti a úspornosti. Verejné obstarávanie sa musí zmeniť z komplikovanej hry na šetrenie na funkčný systém. Novela zákona o 

Menej platiť – kroky v prospech a na ochranu spotrebiteľa

electricity-meter-96863_640

Pre životnú úroveň je kľúčové, aby bolo viac lepšie platenej práce. Takmer rovnako dôležité je však aj to, aby spotrebiteľ musel za tovary a služby čo najmenej platiť. Ide o kľúčovú otázku pre všetkých občanov, ale osobitne pre niektoré skupiny

Finančná politika, hospodársky rast a zvyšovanie životnej úrovne

skolstvo

Najväčším problémom slovenský rodín je dnes nízka životná úroveň. Okrem vysokej nezamestnanosti ju spôsobujú aj nízke platy. Tento problém nevyriešia populistické gestá zo strany súčasnej vlády, ktorých sme svedkami. Ak máme byť svedkami skutočnej zmeny, musíme dôverovať ľuďom a nechať