Všetci riešia VŠZP, ale Dôvera je na tom horšie

Už viac ako týždeň rieši celé Slovensko to, že vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni objavili noví manažéri manipulované účtovníctvo a pri pokračovaní doterajšieho vývoja bude poisťovňa do konca roka v predĺžení, teda ľudovo povedané v bankrote. Nikto však zatiaľ nepoukázal, že ak porovnáme porovnateľné údaje, ZP Dôvera je na tom ešte horšie. Má totiž rovnaký problém ako VŠZP – ale nie teoreticky do budúcnosti, ale reálne podľa oficiálnych účtovných výkazov z konca roka 2015.

O čo ide?

Tzv. Zajacova reforma zaviedla pre zdravotné poisťovne prísne pravidlá, aby zabezpečila, že budú vždy solventné a nedostanú sa do predĺženia. Solventnosť znamená, že záväzky spoločnosti sú nižšie ako jej aktíva a že teda spoločnosť má niečo, čomu sa hovorí kladné vlastné imanie. Ľudovo povedané – má nejakú vlastnú majetkovú alebo finančnú podstatu.
Ak je vlastné imanie záporné, znamená to, že hodnota záväzkov presahuje majetok a spoločnosť sa tak dostáva do hrozby úpadku, teda bankrotu. Opäť ľudovo povedané, dlhuje viac než má majetku.

Zdravotné poisťovne by sa do tejto situácie nemali dostať minimálne z troch dôvodov:
- zákon vyžaduje, aby boli akciovými spoločnosťami, ktoré podliehajú Obchodnému zákonníku a ktorých účtovníctvo by tak malo vystihovať ich skutočnú situáciu a ktoré zároveň podliehajú exekúciám,konkurzu a iným mechanizmom platobnej disciplíny
- zákon vyžaduje, aby rovnako ako iné poisťovne tvorili takzvané technické rezervy na budúce platby, aby ich účtovníctvo vystihovalo nielen to, čo majú aktuálne zaplatiť, ale aj to, čo budú mať zaplatiť v budúcnosti
- ak sa ich účtovníctvo začne zhoršovať, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má urýchlene zasiahnuť a môže voči poisťovni použiť sériu opatrení, ktorými ju buď prinúti sa vrátiť k zdravšiemu fungovaniu, alebo ju nakoniec môže aj v podstate zrušiť.

A teraz k VŠZP a Dôvere. Dôvera použila v minulosti unikátny trik, ktorý nepoužíva VŠZP a to sa volá ocenenie poistného kmeňa. Časti svojich poistencov pripísala účtovnú hodnotu a zapísala ich tak do svojho účtovníctva na strane aktívum ako majetok. Ficovým nominantom vedený ÚDZS jej to odsúhlasil. Na základe toho Dôvera vykázala vynikajúce hospodárske výsledky a na základe tohto v podstate fiktívneho aktu vyplatila svojim akcionárom približne 400 mil eur. To je dobre známe, čo si však málokto uvedomil je, že vďaka tomu sa Dôvera už pred 6 rokmi dostala do situácie, v ktorej má byť VŠZP až teraz. V Dôvere totiž, samozrejme, neležalo ladom 400 mil. eur a tak si na ich výplatu poisťovňa z veľkej časti požičala.

Táto situácia dodnes trvá. Výsledok je nasledovný: keby Dôvera nemala v účtovníctve ako súčasť svojho majetku svojich poistencov (jej nehmotný majetok ku koncu roka 2015 bol 314 mil. eur, z čoho rozhodujúcu časť tvorí práve táto položka), tak by mala negatívne vlastné imanie (to je totiž len 223 mil eur). Inými slovami, keby Dôvera účtovala rovnako ako VŠZP a nepoužívala fiktívny majetok v podobe poistného kmeňa, tak by bola dávno v krachu. Alebo opačne – keby VŠZP účtovala ako Dôvera a mala v účtovníctve fiktívny majetok v podobe poistného kmeňa, tak by nemala žiadny problém ani dnes.

Dôvera sa teda už dávno dostala do situácie, keď si z nej majitelia vytiahli viac peňazí, ako v nej bolo reálne majetku a nikomu to nevadí. VŠZP sa do nej má dostať do konca roka a rieši to celý štát. Preto si dovoľujem kolegom zo zdravotníckeho výboru navrhnúť – ak chcú v piatok na mimoriadnom výbore riešiť situáciu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, mali by sa pozrieť rovnako prísnym okom aj na Dôveru.

Uverejnené v články Označené s: , ,