Štátny tajomník Mikloši za svoju firmu podpisoval zmluvy so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou

Otázka konfliktu záujmov „paškovcom“ pôsobiacim v zdravotníctve veľa nehovorí. Dnes som však zverejnil zistenia, ktoré ešte aj mňa prekvapili. Týkajú sa druhého najvyššie postaveného človeka v rezorte zdravotníctva. Štátneho tajomníka Mária Miklošiho. Do svojej funkcie bol vymenovaný vládou 20. novembra 2014. Štátny tajomník je jediným splnomocneným zástupcom ministra na všetky úkony okrem hlasovania na rokovaní vlády.

Ak by Mário Mikloši chcel čiastočným úväzkom udržiavať svoju odbornú lekársku prax, mohol tak v pracovnoprávnom pomere urobiť v ľubovoľnom zdravotníckom zariadení. Mário Mikloši však so svojou manželkou vlastní obchodnú spoločnosť UROFLEXX s.r.o. Uvedená obchodná spoločnosť prevádzkuje okrem iného urologickú ambulanciu v Bratislave. V tejto ambulancii pôsobia podľa internetových informácií 4 lekári vrátane Mária Miklošiho.
Mário Mikloši aj po svojom vymenovaní za štátneho tajomníka podpisoval za UROFLEXX s.r.o. zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Konkrétne ide o Dodatky č. 8, 9 a 10 k Zmluve č. 61SSAS034111 z 5. decembra 2014, 17. februára 2015 a 7. júla 2015. Za UROFLEXX s.r.o. sú na mieste podpisov uvedení Ing. Dagmar Miklošiová a MUDr. Mário Mikloši, PhD., za VšZP PhDr. Melánia Baroková ako riaditeľka krajskej pobočky VšZP. Obsahom týchto dodatkov sú aj finančné zmeny v prospech UROFLEXXu.

Minister zdravotníctva je nielen politicky najvyšším predstaviteľom rezortu zdravotníctva, ale priamo vykonáva všetky akcionárske práva vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Minister zdravotníctva a jeho štátny tajomník sú tak priami nadriadení vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Takže človek, ktorý je ako jediný zástupca ministra zdravotníctva priamym nadriadeným manažmentu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, s tým istým manažmentom podpisuje zmluvy za svoju vlastnú firmu. Pravdupovediac, vzhľadom na moc, ktorú majú minister zdravotníctva a jeho zástupca nad zdravotníctvom, by to bolo neprípustné aj pri súkromných poisťovniach, ale podpisovanie zmluvy s VŠZP je za hranicou ľudského chápania.
Zároveň platí, že v súčasnosti je Mário Mikloši vedený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v registri poskytovateľov zdravotnej starostlivosti spolu s manželkou ako jeden z dvoch štatutárnych zástupcov obchodnej spoločnosti UROFLEXX s.r.o. a jediný odborný zástupca tejto spoločnosti. Keby kontrolóri úradu chceli teda podľa zákona kontrolovať tohto poskytovateľa, musia zavolať na ministerstvo človeku, ktorý spolu s ministrom ako jediní môžu navrhnúť vláde menovanie a odvolanie predsedníčky úradu ako aj napríklad členky správnej rady Olívie Mancovej, ktorá je šéfkou sekcie pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Zároveň musím konštatovať, že firma UROFLEXX práve v roku 2014 dosiahla náhle po rokoch v strate zisk pred zdanením a úrokmi vo výške 21 245,00 eur. Naopak, v roku 2013 to bolo -16 968,00 a rok predtým -10 473,00 eur (t. j. mínusové hodnoty). Zisk vytvorila preto, že napriek rovnakým nákladom tejto firmy zrazu narástli tržby oproti roku 2013 o 113 %.

Takéto konanie je neprípustné bez ohľadu na literu zákona, pretože je učebnicovou definíciou neprijateľného konfliktu záujmov. Nejde teraz ani o preukázanie toho, aký profit z toho Mário Mikloši mal alebo nemal. Premiér Fico v roku 2008 dal odvolať ministra životného prostredia Izáka pre dotáciu vo výške menej ako 7000 eur. Dostala ju svokra vedúcej služobného úradu ministerstva. Fico vtedy povedal: „Dotácie boli síce poskytnuté v súlade so zákonom, ale v rozpore s etickými pravidlami,“ povedal premiér.

Konanie Mária Miklošiho je nielen v rozpore s etickými pravidlami, ale aj so zákonom. Mário Mikloši sa zjavne domnieval, že keď sa vzdal konateľstva vo firme, tak je všetko v poriadku. Zabudol, že ústavný zákon o konflikte záujmov na to myslí a verejným funkcionárom zakazuje aj „sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk s inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu“. Mário Mikloši tým, že vystupoval pri zmluvách so VŠZP na strane dodávateľa a podpisoval za neho zmluvy, sprostredkúval pre sebe blízku právnicku osobu obchodný styk s právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu. Dnes preto podávam Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií podnet podľa ústavného zákona o konflikte záujmov proti Máriovi Miklošimu.
Bez ohľadu na právnu kvalifikáciu by však štátny tajomník po takomto flagrantnom konflikte záujmov mal byť okamžite odvolaný. Ak nerozumie, v čom je problém v tejto veci, čo od neho môžeme očakávať pri riadení rezortu? Teda – berúc do úvahy fungovanie rezortu – vieme a vidíme, čo od neho môžeme čakať. Konflikt záujmoc ako riadiaci princíp paškovského prístupu k zdravotníctvu však nemusíme a nemôžeme akceptovať.

Uverejnené v články