Práca pre učiteľov

Ešte v októbri 2011 sa mi podarilo pozmeňujúcim návrhom presadiť, aby školy museli zverejňovať voľné pracovné miesta na svojej internetovej stránke a informácie o nich zasielali okrem iného aj krajským školským úradom. Takáto povinnosť školy nič nestojí, no zároveň môže pomôcť k tomu, aby pri hľadaní práce existovala aspoň základná rovnosť šancí.

Záujemcovia tak od roku 2012 nachádzali tieto miesta na stránkach príslušných krajských školských úradov.

Od 1. januára 2013 však v dôsledku novely ministra Kaliňáka došlo k zrušeniu krajských školských úradov a povinnosť zverejňovať voľné miesta mala prejsť na obvodné úrady v sídle kraja (s účinnosťou od 1. októbra 2013 na okresné úrady v sídle kraja).

Zistil som však, že obvodné úrady v sídle kraja si svoju zákonnú povinnosť neplnili, čím dochádzalo k porušovaniu zákona. Uchádzači o zamestnanie neboli o práci informovaní a poškodzoval sa tak ich záujem.

V interpelácii som preto na problém upozornil a dôrazne žiadal dodržiavať zákon. Výsledkom bolo, že na stránke ministerstva vnútra sa voľné miesta napokon začali aktualizovať, avšak v neprehľadnej a komplikovanej podobe. Bežný človek sa len k jednej informácii dostane po preskočení viac než desiatich iných stránok.

Rozhodol som sa preto, že keď ministerstvo vnútra, nehovoriac o ministerstve školstva, nemá záujem urobiť jednoduchú stránku, kde budú všetky odkazy pokope, urobíme tak na tomto mieste. V tabuľke nižšie nájde každý záujemca odkaz na voľné miesta vo svojom regióne, ku ktorým sa dostane jediným klikom. Funkčnosť odkazov je pravidelne kontrolovaná.

Bratislavský kraj Ponuka práce Výberové konania
Trnavský kraj Ponuka práce Výberové konania
Trenčiansky kraj Ponuka práce Výberové konania
Nitriansky kraj Ponuka práce Výberové konania
Žilinský kraj Ponuka práce a výberové konania
Banskobystrický kraj Ponuka práce Výberové konania
Prešovský kraj Ponuka práce Výberové konania
Košický kraj Ponuka práce Výberové konania

 

Uverejnené v články, Výsledky práce