Poslanci Beblavý a Macháčková navrhujú zrušiť VÚC bez náhrady

Poslanci Miroslav Beblavý a Katarína Macháčková dnes podali do NR SR 28 návrhov zákonov, ktoré bez náhrady rušia vyššie územné celky. V prípade schválenia návrhu by sa už jesenné voľby nekonali a štát by ušetril len v ďalšom volebnom období viac ako 200 miliónov eur.

15 rokov pôsobenia krajov je dostatočný čas na zhodnotenie ich fungovania. Vyššie územné celky nesplnili žiadny zo zásadných cieľov, ktoré im pripisovala reforma verejnej správy. Neprispeli k riešeniu regionálnych rozdielov – naopak, rozdiely v nezamestnanosti, priemernej mzde či HDP medzi krajmi sa za ostatných 15 rokov buď zvýšili, alebo nezmenili. Nepriniesli efektívnejšiu správu vecí verejných. Od roku 2004, kedy sa na VÚC preniesli posledné významnejšie právomoci, sa počet zamestnancov samotných úradov VÚC zvýšil o 57% (z 1035 na 1631) a dlh sa zvýšil z nuly na 370 miliónov eur. VÚC nepriniesli ani oživenie demokracie a záujem ľudí o správu vecí verejných – účasť vo VÚC voľbách je s výnimkou volieb do Európskeho parlamentu dlhodobo najnižšia a možnosť voliť svojho župana a poslancov VÚC využíva len každý piaty občan.

V prípade schválenia návrhu by sa voľby do VÚC už nekonali a kraje by zanikli k 31. decembru 2017 zo zákona. Ich právomoci by sa prerozdelili medzi mestá a obce na jednej strane a štátnu správu na strane druhej. Návrh dáva mestá a obciam právo prevziať zriaďovateľské právomoci k školským, sociálnym či kultúrnym zariadeniam miestneho charakteru. Ide tak o posilnenie decentralizácie v prospech prirodzených miestnych jednotiek, ktorými sú na Slovensku už stovky rokov mestá a obce. V prípade, že ide o zariadenia so širšou pôsobnosťou, prejdú zriaďovateľské právomoci späť na štát – buď priamo na konkrétne ministerstvo, alebo na miestnu štátnu správu. Do kompetencií štátu sa vracia dopravná infraštruktúra a autobusová doprava ako aj územné plánovanie a nemocnice. Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb sa prerozdelí medzi obce a štát tak, že obce dostanú 88% a štát 12%. To sa nedotkne financovania zdravotníctva a školstva, ktoré sú financované prostredníctvom štátneho rozpočtu a zdravotných poisťovní.

Úspora verejných financií počas najbližších 5 rokov bude predstavovať aspoň 205 miliónov eur. Bude pochádzať najmä zo zrušenia volieb, nákladov na fungovania zastupiteľstva a úradu VÚC.

Zrušenie VÚC už v minulosti podporili politici strán, ktoré majú v NR SR spolu 85 poslancov. Konkrétne ide o SMER-SD, SaS a Sme rodina a 4 poslancov iniciatívy V mojom mene. Dosiahnutie ústavnej väčšiny je preto na dosah, ak poslanci budú hlasovať podľa doterajších záväzkov.

Iniciatíva V mojom mene zároveň spúšťa aj online petíciu, ktorou občania môžu návrh podporiť (http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=894649) a vytvoriť tak verejný tlak na poslancov, aby vypustili tento lukratívny, ale zbytočný rybník.

Uverejnené v články Označené s: ,