Podľa odborníkov je najsilnejším kandidátom na predsedu ÚVO Kubovič, najslabší Méry

Podľa hodnotenia siedmich odborníkov je najvhodnejším kandidátom na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie právnik úradu Peter Kubovič pred doterajšou predsedníčkou Zitou Táborskou. Suverénne najslabším kandidátom na základe hodnotenia životopisu a projektu je Juraj Méry, kandidát spájaný so stranou Most-Híd. Zistil to Miroslav Beblavý, ktorý požiadal odborníkov o hodnotenie projektov a životopisov kandidátov.

Tento týždeň vláda vyberie na základe verejného výberového konania predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. ÚVO je dnes najdôležitejší pri strážení vynakladania verejných prostriedkov a kvalita jeho predsedu je kľúčová pre fungovanie úradu. Takýto úrad nesmie byť straníckou odmenou, ale nezávislým regulátorom. Miroslav Beblavý preto požiadal odborníkov, aby posúdili ich projekty a životopisy: „Aby som pre verejnosť získal objektívny pohľad na kandidátov, požiadal som viac ako desiatku odborníkov v oblasti verejného obstarávania, riadenia verejného sektora a verejnej politiky, aby ohodnotili životopisy a projekty uchádzačov. Sedem z nich si našlo čas a výsledky sú skutočne zaujímavé,“ vysvetľuje svoju motiváciu Beblavý.

Meno Životopis Projekt Spolu
Kubovič 3,5 4 3,75
Táborská 2,8 2,6 2,7
Méry 2,1 2 2,05

Poznámka: hodnotitelia prideľovali 0-5 bodov v 6 kategóriách (3 pri životopise, 3 pri projekte), predkladané výsledky sú priemernou hodnotou.

Na základe životopisu a projektu je najvhodnejším kandidátom na  predsedu ÚVO súčasný zamestnanec ÚVO na pozícii právnika Peter Kubovič s 3,75 bodom. Druhá je doterajšia predsedníčka Zita Táborská, ktorá získala 2,7 bodu. Najslabším kandidátom je Juraj Méry, ktorý získal len 2,05 bodu.

V rámci životopisu hodnotili u každého kandidáta manažérske schopnosti a skúsenosti, odborné znalosti v oblasti verejného obstarávania a odborné znalosti a prax v oblasti verejnej politiky. Pri projekte sa hodnotila identifikácia kľúčových problémov pre lepšie fungovanie ÚVO, ambicióznosť navrhovaných opatrení, ale aj ich konkrétnosť. Výsledok je priemerom všetkých hodnôt a hodnotiteľov.

Pri Petrovi Kubovičovi vnímali hodnotitelia ako najsilnejšiu stránku jeho hlboké odborné znalosti v problematike verejného obstarávania ako aj celkovo vo verejnej politike, ale aj zrelé koncepčné a strategické myslenie. Za jedinú slabinu označili niektorí hodnotitelia menšie skúsenosti s vyššou riadiacou pozíciou, aj keď má manažérske skúsenosti. Jeho projekt predstavoval podľa viacerých hodnotiteľov ucelenú, konkrétnu a logickú víziu vrátane praktických riešení.

Súčasnú predsedníčku Zitu Táborskú vnímali hodnotitelia kritickejšie. Konštatovali, že sa danej agende venuje, avšak podľa niektorých hodnotiteľov jej vnorenosť do súčasného stavu bráni ísť do inovatívnejších prístupov v manažmente a regulácii danej agendy. V jej projekte je budúcnosť skôr vecou pokračovania v tom, čo robila v doterajších piatich rokoch. Jej životopis podľa jedného z hodnotiteľov ukázal jasnú inklináciu k “realizačným” a menej ku koncepčným a strategickým činnostiam.

Kandidatúru Juraja Méryho považovali viacerí hodnotitelia za nepresvedčivú a nevhodnú vzhľadom na neprítomnosť záujmu a praxe z oblasti. Pozitívne hodnotili, že má solídne manažérske myslenie, ale pravdepodobne aj vzhľadom na chýbajúcu skúsenosť z oblasti verejného obstarávania vnímali viacerí ním ponúkané riešenia ako skôr teoretické.

 

Poznámka:

Predseda vlády dodatočne rozhodol o zaradení Eleny Sivovej do výberového konania. Vzhľadom na to ju už nebolo možné zaradiť do hodnotenia.

Zoznam hodnotiteľov:

Luba Beardsley, dlhoročná expertka Svetovej banky na právne otázky (v minulosti spolupracovala na viacerých reformách s ministerkou Luciou Žitňanskou)

Pavel Nechala, advokát a spolupracovník TIS

Danica Paroulková, predsedníčka Protimonopolného úradu (2001-2011), prvá vyššia štátna funkcionárka vymenovaná na základe výberového konania, menovaná vládou Mikuláša Dzurindu, opätovne vymenovaná vládou Roberta Fica

Emília Sičáková-Beblavá, riaditeľka Ústavu verejnej politiky FSEV UK, členka fóra expertov ÚVO

Vladimír Tvaroška, štátny tajomník Ministerstva financií SR (2002-2006, 2010-2011)

Daniela Zemanovičová, podpredsedníčka Protimonopolného úradu (2004-2011)

Jeden z respondentov požiadal o anonymitu z dôvodu aktuálnej pozície v rámci EÚ

Uverejnené v články