Platená stáž v kancelárii poslanca NR SR Miroslava Beblavého

Náplň práce: Náplňou práce stážistu bude príprava odborných podkladov pre prácu poslanca, ktorá je tematicky zameraná na oblasť školstva, ochrany spotrebiteľa, transparentnosti, boja proti korupcii, zamestnanosti a sociálnej politiky. Súčasťou pracovnej náplne stážistu je aj pomoc pri administratívnom chode kancelárie. Stážista dostane možnosť pracovať v tíme jedného z najaktívnejších poslancov NR SR.

Rozsah: 20 hodín týždenne

Dĺžka: 3 mesiace s možnosťou predĺženia

Druh pracovného pomeru: Dohoda o brigádnickej práci študenta

Odmena: 150 EUR + stravný listok v prípade odpracovania aspoň 4 hodín denne

Požiadavky na uchádzača: Študent VŠ dennej formy štúdia do 26 rokov, pokročilá úroveň anglického jazyka, PC zručnosti (MS Office, najmä Excel), zmysel pre spoluprácu, záujem a orientácia v aspoň jednej oblasti práce poslanca.

Lokalita práce: Centrála strany #SIEŤ, Röntgenova 28, Bratislava – Petržalka

Lehota na podávanie prihlášok: 15.11.2015 20:00

Nástup: Predpokladany termin nastupu je 1.12.2015. V pripade, že je pre Vás možný iba neskorší nástup, prosíme tak uviesť do emailu.

V prípade záujmu o ponúkanú stáž Vás prosíme zaslať na adresu miroslav_beblavy@nrsr.sk Váš životopis, ukážku písomného prejavu v angličtine a krátky motivačný list, kde bližšie špecifikujete Vaše konkrétne schopnosti a skúsenosti, ktoré by mohli byť pre stáž v poslaneckej kancelárii zaujímavé a užitočné. V predmete správy prosíme uviesť „stáž“.

Úspešných uchádzačov pozveme do druhého kola na osobný pohovor.

Uverejnené v články