Odstúpenie riaditeľa VšZP Marcela Foraia

18. semptebra som podal podnet na Marcela Foraia, predsedu predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., pre podozrenie zo zneužitia funkcie a porušenia ústavného zákona o konflikte záujmov. Aj v zdravotníctve totiž musí začať platiť základný poriadok. Podnet sa týkal 69 zmlúv uzavretých poisťovňou so šiestimi spoločnosťami v hodnote 14 miliónov eur. V týchto spoločnostiach je konateľom, spoločníkom alebo oboje Marcelovi Foraiovi blízka a pravdepodobne nastrčená osoba: 77-ročná príbuzná Anna Sučková, rodená Foraiová.

Pán Forai doteraz celú situáciu „vysvetľoval“ nasledovne:
1. „Anna Sučková pracovala celý život v laboratóriách, a tak sa zdá byť prirodzené, že keď po roku 1989 mohli občania začať na Slovensku podnikať, využila túto možnosť a začala podnikať v oblasti, ktorej sa profesionálne venovala celý život”.80% tržieb pochádza z firiem, do ktorých jeho teta vstúpila v roku 2009 a neskôr a to veku 71 až 76 rokov. Zároveň sa tieto firmy venujú veľmi širokému rozpätiu zdravotníckych činností, ktoré presahujú “laboratórne činnosti“. Konkrétne ide nielen o zhodnotenie rtg, denzitometriu, rádiodiagnostiku a rádiológiu, ale aj o lekárenstvo, ortopédiu, špecializovanú zubnú starostlivosť, cievnu chirurgiu a endokrinológiu.
2. „Zmluvy, na ktoré sa odvoláva poslanec Beblavý, boli podpísané ešte pred tým, ako sa Marcel Forai stal generálnym riaditeľom zdravotnej poisťovne. [69 zmlúv tak nie sú] nové zmluvy, ale len o dodatky“

Nie je to pravda. Existujú aj zmluvy, ktoré boli uzavreté po vymenovaní Marcela Foraia za šéfa VŠZP (napríklad zmluva s firmou Medimas z 30. 8. 2012). Väčšinou však naozaj ide oficiálne o dodatky. Tieto dodatky však ukazujú, že Marcel Forai nehovorí pravdu v tom najdôležitejšom.

Medzi uvedenými 69 zmluvami sú totiž nielen technické dodatky, ale desiatky zmlúv, ktoré menia to najpodstatnejšie – menia jednotkové ceny aj celkové objendnané objemy, otvárajú úplne nové pracoviská a rozširujú zmluvu o úplne nové výkony. Tieto dodatky sú tak v skutočnosti úplne nové a lukratívne zmluvy. Zároveň ide o dodatky k zmluvám uzatvoreným v košickej pobočke VŠZP. Marcel Forai bol pred nástupom do funkcie šéfa VŠZP určitý čas aj riaditeľom košickej pobočky VŠZP, takže je možné, že bol zodpovedný aj za pôvodné zmluvy. To sa však nedá zistiť bez toho, aby pôvodné zmluvy zverejnil.

V každom prípade na dôkaz, že nehovorí pravdu, stačia aj už zverejnené údaje. Budem veľmi konkrétny.Jedna zo spoločností napísaná na pani Sučkovú sa nazýva SPV40. Nevieme, na akú sumu bola zazmluvnená pôvodne, ale vieme, že už za Marcela Foraia sa jej zazmluvnený mesačný objem zvýšil 20. augusta 2012 z neznámej sumy na 11 387 euro mesačne. Následne sa opakovane zvyšoval zazmluvnený objem a nakoniec v júli 2015 bol zvýšený na 45 007 euro, čo je nárast na 421% pôvodného objemu. Len tejto jednej spoločnosti tak VŠZP za vlády Marcela Foraia zvýšila objednané platby o približne 500 000 euro ročne.

Celkovo tržby všetkých 7 firiem stúpli podľa Finstatu a zbierky listín len medzi rokmi 2011 a 2014 o 420% z 1 611 180,00 euro v roku 2011 na 6 765 891,00 euro v roku 2014. Pripomínam, že celkové základné imanie týchto firiem je len 42 418 euro.

Pod ťarchou týchto dôkazov Marcel Forai v utorok, 22.9.2015, odstúpil z funkcie riaditeľa VšZP. Na druhej strane je nutné povedať, že dôvodom tohto odstúpenia môže byť aj snaha o vyhnutie sa vyšetrovaniu vo výbore pre nezlučiteľnosť funkcií, a preto budem naďalej tento prípad sledovať, aby v prípade nutnosti boli vyvodené aj trestnoprávne účinky. Potrebujeme iný prístup k politike, hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov a verejnú službu namiesto panovania, ak z miliárd napríklad v zdravotníctve majú mať úžitok najmä pacienti a nie správne napojené skupiny.

 

foto – TASR

Uverejnené v články, Výsledky práce Označené s: , , , ,