Nie je možné, aby predpojatí sudcovia rozhodovali o zrušení Mečiarových amnestií

Stanovisko 7 poslancov NR SR k zrušeniu Mečiarových amnestií:

Podporovali sme a podporujeme zrušenie Mečiarových amnestií a považujeme odsúdenie vinníkov únosu Michala Kováča ml. a vraždy Roberta Remiáša za kľúčové pre zdravý vývoj slovenskej demokracie.

Vzhľadom na zneužitie štátnych orgánov pri spáchaní týchto skutkov a aj vzhľadom na medzinárodné precedensy považujeme opozičný návrh na ich jednorazové zrušenie ústavným zákonom NR SR za najlepšie riešenie.

Návrh Vlády SR na trvalý mechanizmus zavádzajúci možnosť rušenia amnestií a milostí Národnou radou SR s následným preskúmaním Ústavným súdom SR považujeme za zbytočne komplikovaný. Sme však ochotní rokovať aj o jeho podpore pri splnení dvoch podmienok.

Prvou je legislatívne doriešenie dvojmesačnej lehoty na preskúmanie Ústavným súdom SR tak, aby ÚS SR naozaj musel zrušenie amnestie buď do 2 mesiacov anulovať, alebo by zrušenie bolo platné a účinné. Predstavitelia vlády svoj návrh síce takto komunikovali, ale text zákona je napísaný nejasne a treba ho precizovať.

Zásadnou podmienkou však je vylúčenie predpojatých sudcov ÚS SR v tejto veci. Základom právneho štátu je právo na spravodlivý súdny proces. V spravodlivom procese nemôžu rozhodovať predpojatí sudcovia. Preto každý súd musí mať pravidlá na riešenie situácie, ak jeden alebo viacerí sudcovia sú zaujatí. V prípade amnestií však vzniká unikátna situácia. Podľa platného právneho stavu totiž o zaujatosti sudcov ÚS SR rozhoduje samotné plénum ÚS SR a ak je predpojatý väčší počet sudcov, rozhodujú o veci bez ohľadu na zaujatosť. To znamená, že ak je vo veci amnestií predpojatá väčšina sudcov, legálne budú o zrušenie amnestií rozhodovať zaujatí sudcovia.

Vzhľadom na minulosť a vzťahy viacerých sudcov je tento scenár reálny a zároveň úplne v rozpore s princípmi právneho štátu. Predpojatých sudcov je potrebné z rozhodovania vylúčiť priamo zákonom. Ak má vláda úprimný záujem na zrušení amnestií právne čistou cestou, nemôže byť problém sa na tom dohodnúť. V opačnom prípade bude zrejmé, že návrh vlády je len pasca, ktorá smeruje nie k zrušeniu, ale naopak k finálnemu potvrdeniu Mečiarových amnestií.

Poslanci NR SR Miroslav Beblavý, Viera Dubačová, Katarína Macháčková, Jozef Mihál, Simona Petrík, Zuzana Zimenová, Oto Žarnay

Uverejnené v články Označené s: ,