Čierna listina – 93 mien, voči ktorým by mali ministri vyvodiť osobnú zodpovednosť

Čierna listina – 93 mien, voči ktorým by mali ministri vyvodiť osobnú zodpovednosť

Ak sa pozrieme na fungujúce krajiny, kde sa verejné zdroje tak nemrhajú a nerozkrádajú ako na Slovensku, tak vidíme, že tam vo verejnom sektore oveľa viac funguje princíp osobnej zodpovednosti na všetkých úrovniach. Nielen politikov, ale aj úradníkov. Na žiadnej kauze totiž v skutočnosti neparticipuje len jeden človek, napríklad minister. Keby zodpovední úradníci v obave o svoje meno a budúcnosť odmietli pripravovať, podpisovať alebo inak kryť kroky, ktoré nás všetkých stoja milióny či životy, politici by to sami nedokázali. Vo Veľkej Británii, keď parlamentný výbor pre verejné financie odhalí nezrovnalosti v hospodárení rezortu či kauzu, musí to ísť vysvetľovať najvyššie postavený štátny úradník, tzv. stály tajomník. Okrem osobnej slušnosti je to aj obava o povesť aj penziu, ktoré ich vedú k tomu, že sa nechcú dať zatiahnuť do rôznych škandálov.

Na Slovensku je to v praxi často naopak – ak je minister bábka záujmových skupín, skutočnú moc preberajú rôzni „neviditeľní“ úradníci a manažéri. Tí sa spoliehajú nielen na to, že zarobia, ale budú si môcť plody svojej činnosti či nečinnosti užívať bez hanby, často dlhoročne aj na rovnakej pozícii.

Dnes som sa rozhodol ísť opačným smerom. Z verejne známych káuz sme zostavili  zoznam, čiernu listinu – ľudí, ktorí pôsobia na významných pozíciách vo verejnom sektore a pritom zlyhali. Túto listinu zverejníme a bude priebežne dopĺňať o ďalšie mená.

Do zoznamu som sa rozhodol zaradiť len ľudí na úrovni riaditeľov štátnych organizácii či sekcií na ministerstvách ako aj manažérov štátnych podnikov. V prípadoch štátnych podnikov, kde nastalo opakované zlyhanie, som do zoznamu zaradil celé predstavenstvo, keďže podľa Obchodného zákonníka je spoločne zodpovedné za fungovanie spoločnosti a jeho členovia za to poberajú príslušnú odmenu. V prípade dvoch zdravotníckych inštitúcií, kde nastali zásadné zlyhania – VŠZP a ÚDZS, som do zoznamu zaradil predstavenstvo, správnu radu aj dozorné rady, keďže do dnešného dňa nikto z ich členov neprotestoval proti tomu, čo sa tam dialo. Upozorňujem, že všetci títo ľudia za výkon svojich právomocí či dohľad berú nemalé peniaze, ale v praxi ho nevykonávajú. To isté platí pre najvyššie zložky Policajného zboru SR, ktorých pôsobenie za ostatné štyri roky možno hodnotiť ako úplné zlyhanie. Do zoznamu som zaradil aj najvyšších úradníkov zodpovedných za eurofondy v troch oblastiach – informatizácia, doprava a školstvo, keďže práve v týchto oblastiach bolo identifikovaných najväčšie množstvo problémov, ktoré by nemohli nastať bez zásadných zlyhaní týchto osôb.

Ešte dnes napíšem jednotlivým ministrom novej vlády interpeláciu so žiadosťou, aby nielenže týchto ľudí odvolali z ich súčasných pozícií, ale aby ich nevymenovali do žiadnej riadiacej pozície v rezorte. Byť popredným predstaviteľom verejného sektora nie je ľudské právo, je to niečo, čo si treba zaslúžiť. Títo ľudia si to evidentne nezaslúžia. Ako povedal Albert Einstein: Šialenstvo je urobiť to isté dvakrát a dúfať v iný výsledok. To platí aj o personálnom obsadení rezortov.

Ak máte návrh, koho do zoznamu zaradiť, napíšte nám na miroslav_beblavy@nrsr.sk

Meno Inštitúcia funkcia kauza/dôvod
MZ
1 Miroslav Vaďura VŠZP generálny riaditeľ, predseda predstavenstva kauzy VŠZP, predražené nákupy nemocnice Ružinov + manažérske superodmeny
2 Antónia Borovková VŠZP členka predstavenstva účasť na kauzách VSZP + manažérske superodmeny
3 Vieroslava Králičková VŠZP členka predstavenstva pasivita pri kauzách VŠZP
4 Imrich Zsolnai VŠZP člen dozornej rady pasivita pri kauzách VŠZP
5 Eva Palková VŠZP člen dozornej rady pasivita pri kauzách VŠZP
6 Pavol Lazúr VŠZP predseda dozornej rady pasivita pri kauzách VŠZP
7 Marián Magdoško VŠZP člen dozornej rady pasivita pri kauzách VŠZP
8 Eva Bizovská VŠZP člen dozornej rady pasivita pri kauzách VŠZP
9 Tibor Gregor VŠZP člen dozornej rady pasivita pri kauzách VŠZP
10 Rastislav Pullmann VŠZP člen dozornej rady pasivita pri kauzách VŠZP
11 Zuzana Kucerová VŠZP člen dozornej rady pasivita pri kauzách VŠZP
12 Juraj Pacher VŠZP člen dozornej rady pasivita pri kauzách VŠZP
13 Jozef Valocký FN NR riaditeľ kauza bielenie karty
14 Monika Pažinková ÚDZS predsedníčka kauzy na ÚDZS, konflikt záujmov v Prešovskej nemocnici a predražené služby tamtiež
15 Martin Senčák ÚDZS zástupca predsedníčky kauzy na MZ SR ako vedúci úradu
16 Alena Ďurišová ÚDZS konzultantka UDZS kauza bielenia karty
17 Anna Jurčišinová ÚDZS – pobočka KE riaditeľka eurofondy na polikliniku v BB, ktoru prenajima poskytovatelom ZS
18 Róbert Illéš ÚDZS – správna rada predseda pasivita pri kauzách ÚDZS
19 Etela Janeková ÚDZS – správna rada podpredsedníčka pasivita pri kauzách ÚDZS
20 Marta Hájková ÚDZS – správna rada člen pasivita pri kauzách ÚDZS
21 Dagmar Takácsová ÚDZS – správna rada člen pasivita pri kauzách ÚDZS
22 Olívia Mancová ÚDZS – správna rada člen pasivita pri kauzách ÚDZS
23 Ján Zvonár ÚDZS – dozorná rada predseda pasivita pri kauzách ÚDZS
24 Ľubomíra Romanová ÚDZS – dozorná rada podpredsedníčka pasivita pri kauzách ÚDZS
25 Rastislav Šípoš ÚDZS – dozorná rada člen pasivita pri kauzách ÚDZS
26 František Jurčaga ÚDZS – dozorná rada člen pasivita pri kauzách ÚDZS
27 Martin Huorka ÚDZS – dozorná rada člen pasivita pri kauzách ÚDZS
28 Vladimír Baláž FNsP Roosevelta BB prednosta urologickej kliniky bol riaditeľom nemocnice pri kauze stravovacich tendrov
29 Miriam Lapuníková FNsP Roosevelta BB riaditeľka v čase stravovacieho tendru bola ekonomicka námestníčka
30 Martin Tabaček FN TT referent ekonomického oddelenia bol riaditeľom nemocnice pri kauze stravovacich tendrov
31 Martin Neštický FN TT riaditeľ v čase stravovacieho tendru bol ekonomickym námestníkom
32 Miroslav Bžoch UNB riaditeľ extrémne zadlžovanie a manažérske zlyhania (Antolská), nevýhodné zmluvy
33 Valér Demjan UNB námestník extrémne zadlžovanie a manažérske zlyhania (Antolská), nevýhodné zmluvy
34 Ľubomír Slavíková UNB námestníčka extrémne zadlžovanie a manažérske zlyhania (Antolská), nevýhodné zmluvy
MH
35 Ján Horváth JAVYS člen predstavenstva predražené obstarávanie PR služieb na mieru, rodinkárstvo pri obsadzovaní významných funkcií v spoločnosti a dcérskej spoločnosti, poistenie súkromných prehreškov manažérov za štátne
36 Peter Čižnár JAVYS predseda predstavenstva predražené obstarávanie PR služieb na mieru, rodinkárstvo pri obsadzovaní významných funkcií v spoločnosti a dcérskej spoločnosti, poistenie súkromných prehreškov manažérov za štátne
37 Anton Masár JAVYS člen predstavenstva predražené obstarávanie PR služieb na mieru, rodinkárstvo pri obsadzovaní významných funkcií v spoločnosti a dcérskej spoločnosti, poistenie súkromných prehreškov manažérov za štátne
38 Branislav Bačík FNM – MH manažment predstaventsvo kauza byty FNM
39 Juraj Gedra FNM – MH manažment predstaventsvo kauza byty FNM
40 Rudolf Šamaj FNM – MH manažment predstaventsvo kauza byty FNM
41 Ružena Lovasová Eustream podpredsedníčka dozornej komisie Eustreamu V roku 2008 darovala z peňazí BAT 100 000 Skk plastickému chirurgovi do Českej republiky, náslene zapierala, že by postúpila plastickú operáciu ona sama
42 Kajetán Kičura Správa hmotných rezerv predseda predražené nákupy tovarov
43 Andrea Seková Správa hmotných rezerv podpredsedníčka predražené nákupy tovarov
44 Vladimír Raček Bratislavská teplárenska generálny riaditeľ pochybné poskytovanie darov
45 Ivan Krivosudský Transpetrol člen predstavenstva prenájom Skyboxu od Širokého, predražený web
46 Martin Ružinský Transpetrol člen predstavenstva prenájom Skyboxu od Širokého, predražený web
47 Stanislav Rehuš Transpetrol člen predstavenstva prenájom Skyboxu od Širokého, predražený web
48 Peter Moravčík Transpetrol člen predstavenstva prenájom Skyboxu od Širokého, predražený web
49 Martin Šustr Transpetrol člen predstavenstva prenájom Skyboxu od Širokého, predražený web
50 Simona Stahovcová Slovak Business Agency predsedníčka správnej rady zlyhanie v dozornej rade MH Development, s. r. o. (kauza Košecký), za čo bola spolu s ďalšími jej členmi odvolaná
MŽP
51 Ladislav Lazar Vodohospodárska výstavba generálny riaditeľ kauza kompa
52 Peter Hajduček Vodohospodárska výstavba zástupca GR kauza kompa
53 Juraj Kalivoda Vodohospodárska výstavba dozorná rada kauza kompa
54 Elena Bobulová Vodohospodárska výstavba dozorná rada kauza kompa
55 Vladimír Rak Vodohospodárska výstavba dozorná rada kauza kompa
56 Peter Tóth Vodohospodárska výstavba dozorná rada kauza kompa
MP
57 Stanislav Grobár PPA generálny riaditeľ zle nastavené a netransparentné rozdeľovanie dotácií mladým farmárom, predražené účtovníctvo bez štandardného výberového konania, drahý prenájom áut a podozrivé zákazky (archeologický prieskum) v MH Invest
MV
58 Tibor Gašpar PZ prezident zlyhanie pri vyšetrovaní korupcie a káuz, výkon politickej objednávky (napr. kauza Matovič)
59 Alexander Nejedlý HaZZ prezident predražené nákupy, nekonanie voči krajskému šéfovi v TT Valkovičovi, ktorý je protizákonne riaditeľom
60 Vojtech Valkovič HaZZ krajský riaditeľ HaZZ TT Bol odsúdený, napriek tomu je hasičom a krajským riaditeľom
61 Ivan Ševčík Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR generálny riaditeľ nečinnosť, prikrývania káuz v rezorte, v minulosti obvinený za zneužívanie právomoci verejného činiteľa
62 Milan Lučanský PZ 1. viceprezident nečinnosť
63 Ľubomír Ábel PZ viceprezident nečinnosť
64 Denisa Saková MV SR štátna tajomníčka zodpovednosť za pochybné obstarávania MV ako vedúca úradu, podpisovala zmluvy za MV s ROA v kauze Horné Plachtince
65 Bernard Slobodník Národná jednotka finančnej polície riaditeľ spochybnená nezávislosť – daroval 11 000 strane SMER
MO
66 Róbert Tibenský MO – sekcia obrannej politiky gen. Riaditeľ zneužívanie verejných zdrojov
67 Ľubomír Skuhra MO riaditeľ Vojenského spravodajstva zneužívanie verejných zdrojov
MF
68 František Imrecze FS prezident netransparentné zmluvné vzťahy a utajovanie zmlúv, informačný systém FS, kauzy DPH
69 Pavel Bojňanský MF GR sekcie Informatizácie zásadné zlyhanie pri realizácii OPIS
70 Miroslav Stejskal SEPS predseda predstavenstva ovládnutie kontraktov spoločnosťami zo skupiny Brhela, utajovanie týchto zmlúv
71 Michal Pokorný SEPS podpredseda predstavenstva ovládnutie kontraktov spoločnosťami zo skupiny Brhela, utajovanie týchto zmlúv
72 Alexander Kšiňan SEPS člen predstavenstva ovládnutie kontraktov spoločnosťami zo skupiny Brhela, utajovanie týchto zmlúv
73 Miroslav Rapšík SEPS člen predstavenstva ovládnutie kontraktov spoločnosťami zo skupiny Brhela, utajovanie týchto zmlúv
74 Martin Malaník SEPS člen predstavenstva ovládnutie kontraktov spoločnosťami zo skupiny Brhela, utajovanie týchto zmlúv
MPSVaR
75 Marián Valentovič Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny manipulácia štatistík zamestnanosti
MDPaT
76 Milan Gajdoš NDS predseda predstavenstva poistenie súkromných prehreškov za štátne; predražený a zmanipulovaný tender so schránkovými firmami na palivové karty Fleetpay/Paywell
77 Pavol Kováčik NDS podpredseda predstavenstva poistenie súkromných prehreškov za štátne; predražený a zmanipulovaný tender so schránkovými firmami na palivové karty Fleetpay/Paywell
78 Daniel Mako NDS finančný riaditeľ; člen predstavenstva predražené zasypanie jám; predražený a zmanipulovaný tender so schránkovými firmami na palivové karty Fleetpay/Paywell
79 Štefan Török NDS člen predstavenstva predražené zasypanie jám; predražený a zmanipulovaný tender so schránkovými firmami na palivové karty Fleetpay/Paywell
80 Milan Rác NDS člen predstavenstva; šéf spoplatnenia a IT predražené zasypanie jám; predražený a zmanipulovaný tender so schránkovými firmami na palivové karty Fleetpay/Paywell
81 Vladimír Ľupták Cargo ZSSK predseda predstavenstva netransparentná skrytá privatizácia Cargo
82 Peter Fejfar Cargo ZSSK člen predstavenstva netransparentná skrytá privatizácia Cargo
83 Jaroslav Daniška Cargo ZSSK podpredseda predstavenstva netransparentná skrytá privatizácia Cargo
84 Denisa Žiláková MDPaT generálna riaditeľka, Sekcia riadenia projektov Zodpovednosť za EU projekty na MDPaT
85 Róbert Škripko Výskumná agentúra / ASFEU riaditeľ v súčasnej aj predchádzajúcej pozícii spoluzodpovedný za zlý výkon agentúry pri čerpaní EÚ fondov
86 Ján Turňa CVTI generálny riaditeľ nezmyselné a predražené eurofondové projekty CVTI
87 Rastislav Pavlík IUVENTA generálny riaditeľ kauzy IUVENTA, vymenovanie zjavne nekvalifikovaného politruka za zástupcu
88 Ján Hrubý IUVENTA zástupca generálneho riaditeľa kauzy IUVENTA, zjavne nekvalifikovaný politruk
89 Martin Janáček MŠVVaŠ riaditeľ sekcie informatiky nevýhodný tender Edunet
90 Zuzana Štrbíková NÚCŽV riaditeľka nezmyselný a nehospodárny e-learning na rekvalifikáciu zamestnaných za účasti schránkových firiem – chov kôz; porušovanie zákona počas funkcie riaditeľky Academie Istropolitana
91 Ivan Stankovský ŠIOV riaditeľ ako riaditeľ ŠIOV bol zodpovedný za kauzy ako sifón, ako vedúci služobného úradu D. Čaploviča podpísal nevýhodnú zmluvu na prenájom luxusného auta
92 Peter Viglaš MŠVVaŠ generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Zodpovednosť za stav EU projektov rezortu
MS
93 Imrich Volkai Krajský súd v Košiciach predseda rodinkárstvo na súde a v prokuratúre
Uverejnené v články