Česi nedovolili dovoz kubánskeho lieku, žiadam Druckera o to isté

Dnes som zaslal ministrovi zdravotníctva list, v ktorom ho žiadam o zastavenie mimoriadneho dovozu kubánskeho lieku Heberprot-P tak, ako o tom rozhodol český minister zdravotníctva Miloslav Ludvík.

Kubánsky liek Heberprot-P, ktorý je postavený na technológii využitia rastového hormónu na liečbu tzv. diabetickej nohy:

- nie je registrovaný v žiadnej krajine Európskej únie vrátane Slovenska ani v USA

- neboli u neho ukončené ani v EÚ, ani v USA nevyhnutné klinické skúšky (tzv. tretie kolo)

- existujúce vedecké analýzy tohto typu lieku ukazujú len miernu účinnosť a najmä im chýba detailná analýza bezpečnostných rizík

- vláda utajuje zmluvy súvisiace s týmto dovozom a tak odborná ani laická verejnosť nemôže skontrolovať podmienky dovozu.

Podľa hovorkyne českého regulátora Lucie Přinesdomové: “Aby mohl být používán v české klinické praxi, musela by kubánská strana doložit veškeré informace týkající se jakosti, účinnosti a bezpečnosti daného léčivého přípravku v souladu s českou, respektive unijní legislativou. Požadovanou dokumentaci ale Kuba nedodala.” Podľa mojich informácií je to rovnako na Slovensku.

Český minister zdravotníctva Miroslav Ludvík uviedol, že: “Mně se moc nechtělo jít do situace, kdy budou Češi tak trochu pokusní králíci.” Verím, že to isté platí aj u slovenských pacientov.

V tejto súvislosti treba uviesť, že Ludvík je minister za SMERu bratskú ČSSD, je možné teda vylúčiť akékoľvek ideologické dôvody jeho rozhodnutia. Tieto nie je možné vylúčiť pri tlaku premiéra Fica na kubánsku deblokáciu liekmi. Zdravie pacientov nesmie byť nástrojom idelogických symbolov.

Slovensko tento liek ide doviezť len na základe špeciálnej výnimky (tzv. mimoriadny dovoz), ktorú môže povoliť len minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Preto som ho už minulý týždeň osobne a dnes oficiálnym listom požiadal, aby dovoz zastavi až do okamihu ukončenia štandardného registračného procesul. V opačnom prípade na seba preberá morálnu, právnu aj politickú zodpovednosť za všetky riziká tohto lieku. 

 

 

Uverejnené v články Označené s: , , , ,