Bratislavský samosprávny kraj ako jediný nezverejnil majetkové priznania

Ústavnému zákonu o konflikte záujmov podliehajú aj samosprávy. Verejnými funkcionármi sú tak aj poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeho župan, ktorí podávajú majetkové priznania za predchádzajúci kalendárny rok komisii zastupiteľstva najneskôr do 31. marca. Tieto majetkové priznania by mali byť následne zverejnené bez zbytočného odkladu na internetovej stránke samosprávneho kraja.


V Bratislavskom kraji – napriek tomu, že od 31. marca 2014 uplynulo viac než deväť mesiacov – na internetovej stránke sa majetkové priznania poslancov a župana za rok 2013 nenachádzajú. To je problémom hneď z niekoľkých dôvodov.
Po novembrových voľbách župných poslancov došlo v Bratislavskom kraji k obmene členov zastupiteľského zboru. Keďže župnými poslancami sa stali aj noví ľudia, v súlade so základným účelom ústavného zákona o konflikte záujmov by mala mať verejnosť možnosť porovnať ich majetok pri nástupe funkcie a po jej skončení. Práve porovnanie totiž môže odhaliť neobvyklý nárast majetku práve počas výkonu verejnej funkcie. Ak teda Bratislavský samosprávny kraj tieto prvotné majetkové priznania nezverejňuje, marí sa tým účel ústavného zákona.


Nezverejňovanie majetkových priznaní za rok 2013 má zároveň za následok to, že Bratislavský samosprávny kraj je vo vzťahu k ostatným župám jediný, ktorý týmto spôsobom zanedbáva svoje povinnosti. Na stránkach zvyšných samosprávnych krajov už totiž majetkové priznania zverejnené sú.


Som preto presvedčený, že Bratislavský samosprávny kraj by mal svoju nečinnosť bez zbytočného odkladu napraviť a majetkové priznania poslancov a župana za rok 2013 by mal zverejniť spolu so všetkými príslušnými údajmi.

Uverejnené v články