Beblavý a Mihál navrhujú, aby sa zdravotné poisťovne o zisk podelili s poistencami

Poslanci Miroslav Beblavý a Jozef Mihál predkladajú na júnovú schôdzu parlamentu návrh zákona, ktorý umožní, aby zdravotné poisťovne dávali poistencom zľavu z poistného a podelili sa tak s nimi o svoj zisk. Cieľom poslancov je vytvoriť skutočnú cenovú súťaž o poistenca medzi zdravotnými poisťovňami. Návrh umožní výraznejšie odmeňovať poistencov, ktorí sa o svoje zdravie starajú, a znižujú tak náklady na zdravotnú starostlivosť. Výsledkom by malo byť viac peňazí vo vreckách poistencov, ich lepší zdravotný stav a konečne skutočná súťaž vo zdravotníctve.

Návrh zákona umožní zdravotným poisťovniam ponúkať dospelým poistencom zľavy zo zákonného zdravotného poistenia. Zľavy sa budú vyplácať spätne po skončení roka. Poisťovne budú môcť zľavy odlíšiť podľa toho, čo poistenec robí pre svoje zdravie. „Poisťovňa napríklad ponúkne, že každému vráti 30 eur ročne, ale nefajčiarovi vráti 40 eur a darcovi krvi 60 eur. Zakázané budú naopak diskriminačné podmienky – napríklad vek či pohlavie,“ vysvetlil Miroslav Beblavý. Podľa neho by poisťovne postupne mohli pripraviť veľmi účinné programy, kde budú môcť odmeňovať napríklad dodržiavanie liečebných podmienok pri drahých chronických ochoreniach, a tak ušetriť veľa peňazí nám všetkým.

Poisťovňa bude musieť každoročne zverejniť ponúkané zľavy vopred tak, aby sa poistenci podľa nich mohli rozhodovať. Ako vysvetlil Jozef Mihál: „Chceli sme systém, ktorý bude zrozumiteľný a prinesie čo najmenej komplikácií. Poisťovne ľuďom dopredu povedia, či a za čo dostanú zľavy a tí potom budú mať po splnení podmienok právny nárok. Budú im vyplatené v rámci zúčtovania zdravotného poistenia alebo aj samostatne.“

Poslanci svoj návrh prediskutovali so zdravotnými poisťovňami, analytikmi aj Ministerstvom zdravotníctva SR a sú presvedčení, že je plne realizovateľný.„Namiesto neustáleho boja so súkromnými zdravotnými poisťovňami ich treba potlačiť, aby o svojich poistencov súťažili, a aby z toho poistenci konečne niečo mali – finančne aj zdravotne,“ uzavrel Mihál.

Uverejnené v články Označené s: , , , ,