Mesačné archívy: december 2012

Zastropovanie úroku vo Fonde na podporu vzdelávania

Ako člen Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport som podal pozmeňujúci návrh k novému zákonu o Fonde na podporu vzdelávania. Týmto zákonom sa zlúčili dva neštátne účelové fondy, Študentský pôžičkový fond a Fond pre začínajúcich pedagógov do jedného, ktorého úlohou bude

Uverejnené v Výsledky práce